Munkedamsveien 62 - BREEAM Excellent

Munkedamsveien 62 - BREEAM Excellent

Forretningsbygget i Munkedamsveien 62 går for BREEAM Excellent og energiklasse A. Vi har snakket med prosjektsjef i Rom Eiendom, Sven Kruse-Jensen og miljørådgiver i Skanska og BREEAM AP i prosjektet, Ida Løvik. De forteller om noen av tiltakene som ble gjort for å oppnå denne klassifiseringen.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Miljøeffektive tiltak

[factbox id="1"]

Det er gjennomført en rekke miljøvennlige tiltak for det nye kontorbygget. Det scorer blant annet høyt i BREEAM for sitt grønne tak og utendørsområde. Her er det plantet en rekke arter som utnytter arealbruken godt.

- Dette er noe vi ser mer og mer. Grønne tak er estetiske og gir et økologisk bidrag til nærområdet. Det fungerer også som et fordrøyningstiltak med hensyn til avrenning fra området, sier Løvik.

Energi er et viktig stikkord i Munkedamsveien 62. Under bygget er det boret energibrønner. Her hentes det ut varme og kulde fra grunnen ved hjelp av en varmepumpe. Dette kalles også for bergvarme.

Det er god tilgang på dagslys som, som bidrar til et godt innemiljø og reduserer behovet for belysning. Energimålere kontrollerer hvor i bygget energien blir brukt og til hva. På denne måten kan forvalteren enklere gjøre tiltak for energisparing.

Det er også lagt til rette for miljøvennlig drift av bygget. Et av kravene BREEAM stiller er et avfallsrom med plass til sortering i minst seks deler og kjølt lager for matavfall. I kjelleren er det også installert dusj- og garderobefasiliteter for syklister og gående. Byggets sentrale lokasjon bidrar også til enkel tilgang for besøkende og leietakere.

- Rom Eiendom har som målsetning å bygge miljøvennlige bygg. Vi sertifiserer alle nye næringsbygg etter BREEAM-NOR manualen, sier Kruse-Jensen.

- Det er viktig at byggherre stiller slike krav slik som Rom gjør her. Det at utbyggerne har målsetning om BREEAM-klassifisering og ser verdien av det er avgjørende for utviklingen av BREEAM, svarer Løvik.

Sertifiseringsprosessen opplyser aktørene

Prosessen med å sertifisere et bygg i BREEAM NOR starter i planleggingsfasen av prosjektet. Det stilles krav til vurderinger og analyser før avgjørelser blir tatt. Her dreier det seg om alt fra valg av energikilde til å utforme bygget på en måte som er optimal i forhold til plassering og behov.

- På denne måten får BREEAM NOR oss til å ta gjennomtenkte valg. Man får ikke poeng for å gjøre et godt valg ved tilfeldighet, forklarer Løvik.

BREEAM stiller krav til sjekklister, prosedyrer og testing av bygningen. Dette gjelder blant annet testing av tekniske anlegg, akustisk testing og fuktsikring. Disse kravene bidrar til å øke kvaliteten i bygget.

BREEAM NOR gir incentiv for miljøvennlige valg, og bidrar til å utvikle bransjen i en miljøvennlig retning. Likevel har flere av kravene forbedringspotensial.

- Det stilles for enkelte områder krav som ikke nødvendigvis gir noe annen verdi enn poeng i BREEAM. tillegg bruker vi mye tid på å dokumentasjon som ikke bidrar til at bygget eller prosessen blir mer miljøvennlig. Her er det rom for forbedringer, forteller Løvik.
[img id="1"]

Påvirker valg av leverandør

BREEAMs miljøkrav for bygningen påvirker valg av leverandører. Kravene legges ved i forespørselen som sendes ut til leverandørene. De må da vise til at de har kunnskap og kompetanse til å oppfylle miljøkravene.

- Det forenkler prosessen dersom leverandøren har erfaring fra andre BREEAM-prosjekter. Dersom de ikke har denne erfaringen kan vi hjelpe dem med å dokumentere det som trengs, forutsett at de har de leveransene vi etterspør, forklarer Løvik.

- Jeg opplever, både i dette prosjektet og andre, at mange leverandører etter hvert har blitt veldig flinke på å utarbeide dokumentasjon i henhold til BREEAM.

BREEAM sveiser næringen

Byggenæringen har fått kritikk for dårlig kommunikasjon på tvers av aktørene i byggeprosjekter. Når det jobbes opp mot mål som BREEAM-sertifiseringer må det jobbes mot en streng retningslinje. Dette bidrar til at alle aktørene i større grad må ta bevisste valg. Produkter, løsninger og arkitektur skal ivareta kravene BREEAM NOR stiller.

- Disse kravene må derfor implementeres i prosjektet på lik linje med andre krav som stilles av byggherre, leietakere og andre involverte. BREEAM må være implementert i prosjektet på lik linje med andre krav, ikke bare noe man forholder seg til på siden av alt andre, sier Løvik.

- Det har vært et godt samarbeid mellom aktørene i dette prosjektet. Vi har sammen kommet frem til løsninger som både ivaretar krav for BREEAM-sertifisering og som forhåpentligvis alle er fornøyd med, avslutter hun.

Se en oversikt over Norges mest miljøvennlige hus her

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen