Myntgata 2 klargjøres for salg

Myntgata 2 klargjøres for salg

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å selge Myntgata 2-kvartalet ved Akershus festning.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Prosessen rundt Myntgata 2 har vært omstendelig, og kvartalets fremtid har lenge vært uavklart, men vi er nå glade for at det er tatt en beslutning som kommer byens borgere til gode. Området har en fantastisk beliggenhet rett utenfor murene til Akershus festning, og er viktig både for Oslo kommunes planer for utvikling av Kvadraturen, og for utviklingen av Akershus festning som Forsvarets hovedsete, nasjonalt monument og som rekreasjonsområde, sier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Gamle staller

Myntgata 2-kvartalet har gjennomgått flere forandringer opp gjennom årene. Bebyggelsen er oppført i siste halvdel av 1800-tallet, og utgjorde i hovedsak staller for de forskjellige våpengrenene tilhørende Akershus festning. Fra å være et kvartal bestående av staller, ridehus, flere små byggverk og to plassrom, består det i dag av fem bygninger omkring ett felles gårdsrom som totalt utgjør ca. 9 700 m2 BRA.

Kavalerikasernen er tilnærmet lik slik den opprinnelig ble bygget, men de to lengste stallbygningene har gjennomgått radikale forandringer. Artilleristallen ble bygget i 1861 og forlenget nordover i 1867. Kavaleristallen ble forlenget mot nord i 1894 og 1901. Begge stallbygningene ble kraftig ombygget da de ble tatt i bruk som kontorer i begynnelsen av 1950-årene. Det ble lagt inn et ekstra plan i byggene, og eksisterende vinduer ble murt igjen og erstattet av to rekker med vinduer.

Reguleringsarbeid

Forsvarsbygg vil nå gjenoppta det påbegynte reguleringsarbeidet for eiendommen, og forberede et salg i tråd med de retningslinjer som gjelder for salg av forsvarssektorens eiendommer.

- Dette innebærer blant annet at det skal gjennomføres en såkalt offentlig avklaring før eiendommen evt. ender opp for salg i det åpne markedet. Hensikten med dette er å avklare om andre offentlige instanser ønsker å overta forvaltningsansvaret, sier prosjektleder Heggelund.

Forsvarsbygg skal fremsende en fremdriftsplan med milepæler knyttet til regulerings- og salgsprosessen til Forsvarsdepartementet innen 1. mai.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen