Nå kan arkitekter bygge estetisk murverk i store høyder

Nå kan arkitekter bygge estetisk murverk i store høyder

Et nytt prosjekteringsverktøy kombinert med historiske murertradisjoner åpner nå opp for en helt ny verden av kreative løsninger for arkitekter og byggherrer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Teknologisk Institut har i samarbeid med teglbransjen utviklet et gratis prosjekteringsverktøy til arkitekter og ingeniører, som gjør det enkelt å utføre beregninger av det «komplekse tverrsnitt».

Kompleks tverrsnitt

Det komplekse tverrsnitt dekker over gamle metodikker hvor det mures opp på andre måter enn en tradisjonell flat vegg. Det kan f.eks. skje ved å legge mursteinene i ribber eller ved å bygge murer med knekk eller buer. Derved sikres murverkets stabilitet og bæreevne og samtidig åpnes det for en helt ny verden av kreative konstruksjoner, hvor funksjonalitet og estetikk går opp i en høyere enhet.

- Med murverk kan man skape noen tverrsnitt- og bygningsstrukturer, som enten er veldig vanskelige eller slett ikke mulige å skape med betongelementer. Det er håpet vårt at arkitekter og byggherrer gjennom de rådgivende ingeniører vil ta redskapet til seg i designprosessene sine, og at det til slutt vil resultere i mange flere spennende murverkskonstruksjoner og arkitektoniske uttrykk enn vi har sett til nå, uttaler Poul Dupont Christiansen, seksjonsleder for murverk på Teknologisk Institut.

Fra 2 til 30 meters høyde

En vanlig flat, murt vegg kan bli 2,4 meter høy, før den må støttes av søyler. Ved å bruke komplekse tverrsnitt, f.eks. noen små 30 graders knekk underveis, kan muren bli 12 meter høy. Kombinerer man komplekse tverrsnitt med moderne hard isolering, som virker som en søyle, kan man uten problemer bygge murverk i 30 meters høyde uten annen støtte.

Bygger på historiske byggeteknikker

Egentlig er det snakk om en reintroduksjon av god og stolt håndverksteknikk, som bare har vært en tur i glemmeboken under fremmarsjen av det industrielle bygget.

Fordelen ved disse gamle teknikkene er at murverket både støtter, bærer og stabiliserer seg selv på én og samme tid. Det gir murverket en styrke og bæreevne som gjerne kan måle seg med f.eks. stålbjelker. Samtidig blir det mulig å bygge murverket høyere.

Beregning av murverkets styrke forenkles

Men hvorfor er en så enkel og samtidig kraftfull teknikk nesten gått i glemmeboken? Ifølge Poul Dupont Christiansen er det flere grunner:

- I mange år har det vært lettere og billigere å bygge i f.eks. betong. Det har lullet både bransjefolk og legfolk inn i den troen at det er den eneste måten å bygge på. I tillegg har det tidligere vært vanskelig å beregne styrken av murverks komplekse tverrsnitt, men med vårt beregningsverktøy blir det svært enkelt og tilgjengelig, forklarer Poul Dupont Christiansen.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen