Rosenholm Campus inngang.
Rosenholm Campus inngang. (Foto: Finn Ståle Felberg)

Nærmer seg ambisiøst energimål

For fire år siden satt Aspelin Ramm et ambisiøst mål om å redusere energibruken i bygningsmasse under egen forvaltning. Årets miljørapport fra selskapet viser at målet er i ferd med å bli nådd.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi satte oss et mål i 2014 om at vi skulle klare å redusere energibruken til under 170 kWh/kvm innen utgangen av 2018. Da målet ble satt lå vi på over 200 kWh/kvm. Vi lå jo allerede den gang ganske godt an sammenlignet med de fleste vi kan sammenligne oss med, så det sier seg selv at dette var et ganske ambisiøst mål. Men nå ser det ut til at vi kan greie det, sier direktør for miljø og innovasjon Isak Oksvold.

I Aspelin Ramms årlige miljørapport fremgår det at energibruken over hele eiendomsmassen er nede i 181 kWh/kvm for 2017, ned fra 194 kWh/kvm året før. Til sammenligning forbruker norske yrkesbygg i snitt omlag 265 kWh/kvm/år. Disse tallene, sammen med forventet effekt av nye tiltak på slutten av fjoråret, betyr at selskapet ligger godt an til å nå sine ambisiøse mål i 2018.

Rosenholm Campus Foto: Finn Ståle Felberg

For selv om tallet for hele året i fjor fremdeles ligger litt over målet, så er det flere prosjekter på tampen av fjoråret og begynnelsen av dette året som kommer til å dra tallene for 2018 et godt stykke nedover, og dermed er målet nå godt innen rekkevidde.

– Vi gjennomførte noen ganske store investeringer i energieffektivisering på ALNA senter og Rosenholm Campus som var ferdig rett før årsskiftet. Det kommer til å gi markante resultater. I år er også første byggetrinn på Gardermoen Campus satt i drift og kommer inn i denne porteføljen. Der har vi gjort noen store grep for å bygge et av Norges mest energieffektive sykehus, og det kommer også til å vises på gjennomsnittet, sier Oksvold.

Det går alltid an å bli litt bedre

Aspelin Ramm jobber målrettet med å utvikle energigjerrige miljøbygg og bymiljøer og den årlige miljørapporten oppsummerer hvordan det ligger an. Rapporten presenterer også noen av den nyeste miljøprosjektene selskapet har i porteføljen. Selskapet har også hatt støtte av ENOVA for å gjennomføre energieffektivisering i flere prosjekter.

– Vår filosofi er at det alltid går an å bli litt bedre, og akkurat det er miljørapporten et bevis for. År for år bedrer vi miljøresultatene, og det skal vi fortsette med, avslutter Oksvold.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen