NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer
(Foto: NCC)

NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer

Eidsivating lagmannsrett tilkjenner NCC 56,6 millioner kroner og gir NCC i stor grad medhold i ankesaken vedrørende byggeprosjektet Rosenlund på Lillehammer.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Beløpet tilkjent i lagmannsretten kommer i tillegg til 63,1 millioner kroner som NCC ble tilkjent i tingretten i mars i fjor. Dermed har NCC gjennom to rettsrunder fått gjennomslag for krav på til sammen 119,8 millioner inkludert renter. NCCs samlede krav for tingretten utgjorde 155,8 millioner kroner.

Medhold for andre gang

Etter dommen i tingretten valgte byggherresiden å anke saken til Eidsivating lagmannsrett, noe som ble fulgt opp av motanke fra NCC. I ankesaken ble NCC nå tilkjent ytterligere 56,6 millioner kroner fra byggherren.

NCC har i lagmannsrettens dom fått langt større medhold i sitt krav på kompensasjon for kostnader som tilkom som følge av endrede grunnforhold. I tillegg fikk NCC medhold i sitt krav om fristforlengelse som følge av endrede grunnforhold og flom. Dette medførte at byggherrens krav på dagmulkt bortfalt. NCC fikk også medhold i en rekke mindre endringskrav. Byggherren, på sin side, fikk ikke medhold i sine mangelskrav eller sitt krav som følge av garantikostnader mens tvisten pågikk.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen