NCC øker fotavtrykket på NTNU

NCC øker fotavtrykket på NTNU

- Flere megatrender vil påvirke norske entreprenørselskapers konkurransekraft i årene som kommer. Kampene om å ha de dyktigste medarbeidere blir den viktigste å vinne. Våre nye medarbeidere vil være avgjørende for vår fremtidige konkurranseevne, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

I oktober og november har både ledelsen og HR-spesialister gjennom en serie arrangementer besøkt NTNU, for å skape relasjoner til studenter som kan passe til en fremtidig jobb i NCC.

- Vi skal rekrutter til både bygg og anlegg, men behovet i nær fremtid er aller størst innen anlegg. Vi har en klar strategi om å ta inn både studenter og nyutdannede hvert år, slik at de kan utvikle seg hos oss og lære å kjenne NCC, sier Tjomsland.

Muligheter

Gjennom høsten har det blitt meget klart for NCCs representanter på NTNU at entreprenør delen av bygg- og anleggsbransjen har økt sin popularitet blant studentene. Studentene som allerede har valgt bygg og anlegg viser økt interesse for NCC og mulighetene som finnes hos en entreprenør. I tillegg er det en økende interesse fra studenter som er tidlig i sitt utdanningsløp innen petroleum, og som i løpet av kort tid må velge å fortsette den retningen eller justere studieretningen sin mer mot bygg og anleggsfag.

-De studentene vi snakker med tiltrekkes i stor grad av NCCs størrelse og vil høre mer om de karrieremulighetene som finnes. Hos oss er man ikke låst i en rolle, derimot vektlegger vi høy grad av involvering og å gi ansvar tidlig, sier HR-sjef Trond Håvard Brunes i NCC Construction, divisjon Anlegg.

Lek, moro og alvor

Gjennom hektiske høstmåneder har NCC gjennomført bedriftspresentasjoner, pratet med NTNU-studenter på stand, speed-datet og gjennomført workshop med teamarbeid i fokus.

-Det er utvilsomt mange dyktige studenter. Derfoli kjent med studentene og studentene skal bli kjent med ossr er det viktig å treffes i ulike situasjoner for å bli godt kjent. Vi skal bli kjent med studentene og studentene skal bli kjent med oss. For oss er det viktig at fremtidige NCCere vil passe godt inn i selskapet. Derfor må de for eksempel ha riktig profil og ha et sett av verdier som samstemmer med våre, sier Brunes.

Vi skal bli kjent med studentene og studentene skal bli kjent med oss

Målet er å tilby aktuelle studenter plass i NCCs Karriere- og rekrutteringsprogram (KR) for studenter, og tilbud om ansettelse til studenter som er inne i sitt siste studieår.

-Vi er godt i gang med rekrutteringen og flere av de mange spennende studentene vi har truffet vil få tilbud om deltakelse i vårt KR-program eller tilbud om fast ansettelse, sier Brunes.

Til toppen