NCC styrker seg på VDC
(Foto: NCC)

NCC styrker seg på VDC

Hele sju norske NCCere fikk utdelt VDC-sertifikater i Stockholm i forrige uke. Martin Fischer, professor i Civil and Environmental Engineering fra Stanford University i California stod for utdelingen. Av de sju som fikk sertifiseringsdiplomene, var tre fra Building Norge og fire fra NCC Infrastructure Norge.

  • VDC
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette er tredje kull fra NCC som har gjennomført en omfattende opplæring i fremtidsrettet bruk av VDC (Virtual Design and Construction). NCC tilbyr VDC-sertifisering for å sørge for at selskapets spesialister kan oppleve en større forståelse for hvordan å bruke VDC utover bare BIM. Noe som ble trukket frem var hvordan man bruker målinger som f.eks. det å måle fremdriften så man jobber mer effektivt og finner smartere løsninger. Da er det viktig å skape interne pådrivere som vet hva som legges i begrepene og prinsippene som så resten av organisasjonen kan ta i bruk.

Mer enn bare BIM

VDC gir en mer helhetlig tilnærming til ny teknologi og nye hjelpemidler, og bidra til at prosjektmålene oppnås ved å påvirke produkt, organisasjon og prosess. Det brukes 3D-modeller for å lette kommunikasjonen mellom alle involverte parter. I tillegg gir metoden et tydelig og felles bilde av byggeprosessen og det ferdige produktet.

Hvorfor VDC?

Med VDC får alle samarbeidspartnere langt bedre innsikt i og forståelse av et byggeprosjekt. Dermed får også kunder og øvrige parter et mer solid grunnlag for å ta viktige beslutninger vedrørende byggedesignen.

Fundamentet for VDC er at samtlige deltakere i et prosjekt har tilgang til riktig informasjon til riktig tid. Det innebærer sanntids- og oppdatert informasjon som gir større forståelse av hva kunden ønsker og hva det vil kreve av innsats for å realisere visjonen.

Hva er VDC?

Samarbeid: Hvordan vi jobber sammen med våre samarbeidspartnere på prosjekter, for eksempel gjennom bruk av NCC Project Studio.

BIM: Hvordan vi oppretter og gjenbruker informasjon ved hjelp av digitale verktøy, for eksempel til (4D) visualisering av tidsplaner, koordinering av tidsluker, kollisjons deteksjon, beregning av materialer og arbeidskraft og så videre.

Prosesser: Hvordan vi støtter arbeidet på våre kjernevirksomhetsområder som design, produksjon og leverandørprosesser.

Ytelsesmåling: Hvordan vi måler verdien av våre handlinger

Til toppen