Ingunn Marton, fagansvarlig for energi og miljø i Direktoratet for byggkvalitet, ledet nettverksmøtet.
Ingunn Marton, fagansvarlig for energi og miljø i Direktoratet for byggkvalitet, ledet nettverksmøtet. (Foto: DiBK)

Nettverk og samarbeid om energi og miljø i bygg

Framtiden byr på utfordringer myndigheter og byggenæringen må samarbeide om å løse. Direktoratet for byggkvalitet har derfor tatt initiativ til et nettverk for energi og miljø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I tillegg fortsetter direktoratet samarbeidet med de tidligere eierne i Lavenergiprogrammet.

Rundt 30 personer hadde møtt opp da direktoratet inviterte til nettverk for energi og miljø den 7. februar. Nettverket er ment å være et uformelt møtested for offentlige myndigheter, og organisasjoner som jobber med energi og miljø i bygg.

Bygningsmaterialer og energieffektivisering er satsingsområder i 2018

I forsamlingen satt mange av de tidligere eierne i Lavenergiprogrammet. De følger spent med på hvordan direktoratet har tenkt å videreføre arbeidet med å heve kompetansen på energieffektivisering i byggenæringen

- For oss er det viktig å sikre god byggkvalitet. Dermed blir flere tema viktige, ikke bare energi. Helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer står i veien for ønsket om mer ombruk og gjenvinning av materialer. Derfor er bygningsmaterialer et satsingsområde for oss i 2018 i tillegg til energieffektivisering, fortalte fagansvarlig for energi og miljø i direktoratet, Ingunn Marton.

Samarbeider om energi- og miljøprosjekter med tidligere eiere av Lavenergiprogrammet

Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 som et samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen. Ved nyttår ble Lavenergiprogrammet en del av direktoratet.

De tidligere eierne i Lavenergiprogrammet og direktoratet har valgt seg ut fem prosjekter å samarbeide om i 2018:

  1. Gode råd om styring av lys, varme, ventilasjon og effekt og videreutvikling av ordningen for energispesialister på nettstedet energismart.no i samarbeid med NELFO og Naturvernforbundet
  2. Videreutvikling og flytting av digitale læremidler om "Prosjektering av energieffektive bygg" i samarbeid med Tekna
  3. Markedsføring av e-læringskurs om energikravene i TEK 17 og fuktsikker byggeprosess i samarbeid med EBA
  4. Byggenæringens klimagassutslipp: oppdatering av statistikk fra 2006 i samarbeid med BNL
  5. Ombruk av materialer - en studie av juridiske, tekniske og økonomiske barrierer i samarbeid med BNL og NHP-nettverket.

 

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen