NGBC i partnerskap for globale bærekraftsmål

NGBC i partnerskap for globale bærekraftsmål

NGBC er tatt opp som etablert medlem i World Green Building Council (WGBC).

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

World Green Building Council er et verdensomspennende nettverk bestående av 75 Green Building Councils fra alle verdenshjørner, som alle jobber for grønne og bærekraftige bygg og byer. NGBC har nå blitt en del av denne internasjonale bevegelsen i godt selskap med blant annet svenske og finske naboer.

Arbeidet mot en mer bærekraftig byggenæring er et globalt anliggende, og bygg- og eiendomssektoren har både en sentral rolle og et ansvar når det gjelder oppnåelse av FNs globale bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015. Under Cop 21 i Paris i fjor ble det for første gang arrangert en egen ”Buildings Day” for å mobilisere bygg- og eiendomsnæringen til å gjøre sin del av jobben. WGBC er en sentral aktør i dette arbeidet og med GBCer fra hele verden i ryggen er det satt et ambisiøst mål om å spare 84 gigatonn CO2 innen 2050, tilsvarende utslippene fra 22.000 kullkraftverk.

[img id="1"]

– Til tross for at en vesentlig andel av ressursforbruk og klimagassutslipp knyttes til bygg og eiendom, har det vært påfallende lite fokus på byggenæringen som en del av løsningen på klimautfordringene både internasjonalt og på hjemmebane. Dette er heldigvis i ferd med å endre seg. Ved å dra nytte av det internasjonale nettverket og arbeidet som gjøres av WGBC og tilhørende organisasjoner, ønsker vi i NGBC å bidra til at bygg- og eiendomsnæringen får en tydeligere rolle i det grønne skiftet både her hjemme og som del av en global dugnad, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Samtidig som NGBC håper å dra nytte av WGBCs erfaring med påvirkningsarbeid har NGBC gjennom sin seksårige eksistens opparbeidet seg en rekke erfaringer som andre nyoppstartede GBCer kan dra nytte av.

– Vi har kommet langt på en rekke områder her i Norge, for eksempel når det gjelder materialbruk og energieffektivisering. Her kan vi bidra med kunnskapsdeling fra Norge og ut i verden, sier Folvik

I tillegg håper NGBC å bruke det internasjonale nettverket til å gjøre hverdagen enklere for medlemmer som jobber med bærekraftig byggeri på tvers av landegrenser.

– Vi har en rekke medlemmer som opererer i flere land og som også er medlemmer av andre GBCer rundt om i verden. En av de første tingene vi planlegger er å se på hvordan vi sammen kan trekke veksler på og yte best mulig service til denne gruppen, i første omgang innenfor Norden, sier Folvik.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen