NLA utvikler pris for landskapsarkitektur

NLA utvikler pris for landskapsarkitektur

Norske Landskapsarkitekters Landsforbund (NLA) mente det var på tide å stifte en egen pris for prosjekter innen landskapsarkitektur. Fredag ble den første prisen ble delt ut. Den gikk til LINK Landskap for prosjektet Grorudparken.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Vil fremme landskapsarkitektur

[factbox id="2"]

Prisen ble delt ut på den årlige fagdagen i NLA som ble holdt i Bergen. Prisen skal heretter deles ut årlig og birda til å heve norsk landskapsarkitektur. Juryen mottok 50 forslag i konkurransen. Dette mener NLA underbygger behovet for prisen.

Juryen i NLA vektla den moderne tolkning av parken og dagens politiske satsing på bærekraft og økologi. Etter å ha vurdert forslagene var juryen enstemmig i å utdele prisen til i LINK Landskap.

- Vi er veldig stolte over å vinne denne prisen, og at våre fagfeller anerkjenner dette prosjektet som er et hjertebarn for kontoret. Vi mener Grorudparken er et verdig prosjekt som fortjener denne oppmerksomheten, sier Møllenhus i en pressemelding.

Delte ut hederspris

[factbox id="1"]

Det ble også utdelt en ærespris ved fagdagen. Denne gikk til landskapsarkitekt Bjarne Aasen. Han har i mer enn 50 år vært med å utvikle flere av de beste prosjektene i norsk landskapsarkitektur. Sammen med kollega Toralf Lønrusten var han den første som benevnet seg og sitt firma som landskapsarkitekt.

[slider]

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen