– Noen må kunne passe på disse byggene

– Noen må kunne passe på disse byggene

Stadig mer avanserte bygg betyr også et økt behov for kompetanse om hvordan de skal drives. I løpet av de siste årene har over 150 kandidater sikret seg det nye fagbrevet som viser at de kan drifte slike bygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Kompleksiteten i yrket har endret seg. Vaktmestere før var noe helt annet. I dag drifter man veldig kompliserte bygg, og for at det skal skje på en økonomisk god måte, er man avhengig av god kompetanse. Ellers vil det være dårlig butikk. Mange har allerede tilegnet seg høy kompetanse, så det er også et behov for å formalisere den kompetansen som mange har, slik at de kan få lønn som fagarbeider, sier Rune Berg, leder i yrkessammenslutningen Service & Drift i Delta, en av organisasjonene som har jobbet aktivt i flere år for å få på plass en fagutdanning for vaktmestere eller byggdriftere.

Fagbrev i Byggdrifterfaget

Læreplanen kom i 2014, og siden den gang har 154 personer tatt fagbrev i Byggdrifterfaget. Ti personer det første skoleåret og 144 det andre, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. For å ta fagprøven må man ta Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og deretter gå tre år i lære, eller man kan melde seg opp til fagprøve etter bestått yrkesteoretisk eksamen dersom man har minst fem års relevant yrkeserfaring. Faget omfatter blant annet drift og kontroll av tekniske installasjoner, løpende vedlikehold, enkle reparasjoner, energiovervåkning, avfallshåndtering og forebyggende tiltak ift brann og sikkerhet.

Det er flere tilbydere av eksamensforberedende kurs i byggdrifterfaget, og enda flere posisjonerer seg for å kunne tilby det.

– Så det kommer nok et ganske bra tilbud, sier Berg, som deltok i gruppen som utarbeidet fagplanen, og nå er både fagnemndsleder og sensor.

Berg ser ikke bort fra at stoffet kan være krevende å sette seg inn i.

Det er etter hvert et tekniske avansert fag som utfordrer folk på teknisk kunnskap og forståelse

– Det er nok en del som sliter med den teoretiske biten, og det er både stryk og seksere i det jeg retter. Men snittet ligger på 3-4, sier han.

Den praktiske eksamenen blir gjerne lagt til bygget der kandidaten jobber.

– Prøvenemnda kommer og legger opp et løp med oppgaver de skal utføre, og kandidatene blir testet i alle de generelle elementene, sier han.

Størst interesse blant de private firmaene

Flertallet av dem som har tatt fagbrevet så langt er voksne, men han håper også at flere ungdommer får øynene opp for mulighetene.

– Det er etter hvert et tekniske avansert fag som utfordrer folk på teknisk kunnskap og forståelse. Moderne bygg med tekniske anlegg som skal kontrolleres og styres kommer det mer og mer av. Noen må kunne passe på disse byggene, så det er behov for folk som har interesse for dette. Mange av oss mener at dette er et veldig godt yrke for yngre folk, men med en én pluss tre-modell, blir det fort et voksenfag, sier Berg, som mener det ville være bedre med et utdanningsløp med to år på skolen og to år i lære.

[img id="1"]

– Vi fortsetter å jobbe for det, sier han.

I 2015 var det 16 personer som søkte om plass på byggdrifterfaget på videregående. I fjor økte tallet til 31, mens det i 2017 er 29 søkere til faget, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. I 2014 var det fire personer som hadde lærekontrakter i faget, året etter var det 29, og i 2016 var det 86 byggdrifterlærlinger. Nasjonalt register for lærebedrifter viser at det nå er 76 lærebedrifter innen faget.

Ifølge Berg er det blant de private firmaene man ser den største interessen for å ansette byggdriftere med fagbrev.

– Det offentlige har gjerne en litt mer likegyldig innstilling. Det virker ikke som de har skjønt sammenhengen mellom kunnskap og økonomi. Det er gjerne noe de private har litt lenger fremme i pannebrasken.

Kortere leietider og oftere ombygginger

Næringspolitisk rådgiver i Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius, er ikke i tvil om at det er viktig med et eget byggdrifterfag:

– Med den utviklingen som har vært i bransjen over en tid nå, så er byggene blitt mer og mer kompliserte og krevende. Høy teknologi og avanserte systemer krever god kompetanse slik at byggene blir driftet på en riktig måte, og da må man ha personer med forståelse for dette. Det er et bredt fagfelt som omfatter alt fra energi og miljø til vedlikeholdsrutiner, driftsoppgaver og sikkerhet, og det krever både bred og dyp kompetanse.

Ikke minst mener han det er mye å hente på å ha driftspersonell som kan energistyringssystemene. Driftskompetanse kommer også godt med i forhold til skiftende bruk av bygningsmassen.

Et annet viktig aspekt er at driftspersonalet ofte også er selskapets ansikt utad

– Før var det kanskje mer statiske leieforhold med lange kontrakter og lite endring av møbleringsplaner og så videre. Nå er det stadig kortere leietider og oftere ombygginger. Derfor er det viktig å bygge noe som er fleksibelt fra start, men man må også ha driftskompetanse til fortløpende å kunne gjøre justeringer i forhold til nye brukere.

For mange av eiendomsselskapene er det mest nærliggende å leie inn folk til å ta seg av driften.

– Noen har egne ansatte, mens andre engasjerer eksterne selskaper til å stå for driften. Uansett er det å ha gode personer med høy kompetanse helt avgjørende. Et annet viktig aspekt er at driftspersonalet ofte også er selskapets ansikt utad. Så det å ha imøtekommende, serviceinnstilte og hjelpsomme personer ute på bygget, bidrar også til å skape gode leieforhold.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen