Norcem klare for neste steg mot CO2-fangst

Norcem klare for neste steg mot CO2-fangst

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2017 sette av 360 millioner kroner til videre utredninger av aktuelle CO2-fangstprosjekter. Dette innebærer at Norcem kan søke om midler for å gjennomføre en FEED-studie for sementfabrikken i Brevik.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Bevilgningen i statsbudsjettet er selvsagt positivt for vårt prosjekt. Vi har en visjon om lage betongprodukter med null karbonavtrykk, og da er det nødvendig med karbonfangst fra vår sementproduksjon. Vårt neste steg nå er å søke om midler til å gjennomføre en såkalt FEED-studie (Front-End Engineering Design). Dette vil ytterligere ta ned risiko på kostnadssiden. Basert på dette vil det kunne gjøres en investeringsbeslutning, opplyser Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement i Nord-Europa, hvor Norcem inngår.

Norcem har gjennom flere år jobbet fram planer for et fullskala fangstanlegg i Brevik, basert på fangstteknologi fra Aker Solutions. I 2013 ble det etablert et testanlegg på fabrikken, hvor Aker Solutions med sin testrigg gjennom en lengre periode prøvde ut teknologien på sementfabrikkens utslipp. Testperioden var svært vellykket, og Norcem har på bakgrunn av testprosjektet gjennomført mulighetsstudie som ble ferdig tidligere i år.

Mulighetsstudien viser at det er mulig å fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra fabrikkens utslipp. CO2-fangst er i utgangspunktet energikrevende, men på sementfabrikken er det mye overskuddsvarme tilgjengelig, og denne energien vil bli benyttet for å drive fangstanlegget. Gassen vil etter fangsten bli kjølt ned og mellomlagret på tank, før den vil bli fraktet med skip til deponistedene. Transport og lagring er ikke med i Norcems del av prosjektet.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen