Norcem klare for neste steg mot CO2-fangst

Norcem klare for neste steg mot CO2-fangst

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2017 sette av 360 millioner kroner til videre utredninger av aktuelle CO2-fangstprosjekter. Dette innebærer at Norcem kan søke om midler for å gjennomføre en FEED-studie for sementfabrikken i Brevik.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Bevilgningen i statsbudsjettet er selvsagt positivt for vårt prosjekt. Vi har en visjon om lage betongprodukter med null karbonavtrykk, og da er det nødvendig med karbonfangst fra vår sementproduksjon. Vårt neste steg nå er å søke om midler til å gjennomføre en såkalt FEED-studie (Front-End Engineering Design). Dette vil ytterligere ta ned risiko på kostnadssiden. Basert på dette vil det kunne gjøres en investeringsbeslutning, opplyser Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement i Nord-Europa, hvor Norcem inngår.

Norcem har gjennom flere år jobbet fram planer for et fullskala fangstanlegg i Brevik, basert på fangstteknologi fra Aker Solutions. I 2013 ble det etablert et testanlegg på fabrikken, hvor Aker Solutions med sin testrigg gjennom en lengre periode prøvde ut teknologien på sementfabrikkens utslipp. Testperioden var svært vellykket, og Norcem har på bakgrunn av testprosjektet gjennomført mulighetsstudie som ble ferdig tidligere i år.

Mulighetsstudien viser at det er mulig å fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra fabrikkens utslipp. CO2-fangst er i utgangspunktet energikrevende, men på sementfabrikken er det mye overskuddsvarme tilgjengelig, og denne energien vil bli benyttet for å drive fangstanlegget. Gassen vil etter fangsten bli kjølt ned og mellomlagret på tank, før den vil bli fraktet med skip til deponistedene. Transport og lagring er ikke med i Norcems del av prosjektet.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen