Norconsult blir strategisk samarbeidspartner i Construction City.
Norconsult blir strategisk samarbeidspartner i Construction City. (Illustrasjon: LINK arkitektur / Construction City))

Norconsult blir strategisk samarbeidspartner i Construction City

Norconsult går inn som strategisk samarbeidspartner i Construction City. Kunnskapsparken på Ulven er et initiativ fra OBOS og AF Gruppen, hvor de planlegger mer enn 85.000 kvadratmeter næringsbygg og 5.000 arbeidsplasser.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er veldig spennende å få med Norconsult i klyngen. Sammen med våre andre klyngemedlemmer vil de nå inviteres med på å definere hva klyngen skal bli, hvilke innovasjonsprosjekter byggeprosjektet skal realisere og gjennom dette bygge læring og kunnskap på tvers i bransjen, sier daglig leder Benedicte Økland i Construction City.

For første gang

For første gang går flere tunge aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen sammen om å utvikle en felles klynge. Construction City blir et fremtidsrettet byutviklingskonsept for næringsutvikling, og en attraktiv arena for læring og utvikling. OBOS og AF Gruppen kommer begge til å flytte sine hovedkontorer til Construction City når det står ferdig i 2023 – 2025.

Initiativtakere til Construction City, konsernsjefene Morten Grongstad i AF Gruppen og Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, ønsker Norconsult velkommen i klyngen: – Det er veldig bra at Norconsult blir med på dette bransjeløftet hvor målet er å styrke bransjens omdømme, konkurransekraft og innovasjonsevne. Vi er i startgropen av et spennende arbeid, og med Norconsult på laget får klyngen ytterligere slagkraft som samarbeidsarena.

Konserndirektør i Norconsult, Bård Hernes, ser frem til et tett strategisk samarbeid, og mener at Construction City vil være en viktig drivkraft for å utvikle bransjen videre både i Norge og internasjonalt. Norconsult vil bidra med å utvikle konseptet videre frem mot realisering, og vil på sikt også være leietaker av kontorplasser når området står ferdig.

– For oss representerer Construction City et svært spennende samarbeidskonsept, hvor næringsutvikling, kunnskapsdeling og innovasjon står sentralt. Samarbeid, digitalisering og bærekraft er tre viktige bærebjelker i Norconsult som vi ønsker bygge videre på i Construction City-samarbeidet. Ved å komme tidlig, inn kan vi allerede nå være med på å utvikle et av de mest spennende områdene for næringslivsutvikling i Norge i dag, sier Hernes.

Stor interesse for klyngekonseptet

Construction City skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitekter, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter. Initiativtakerne ønsker å skape et senter for samhandling med spennende fellesområder for å møtes på tvers, både faglig og sosialt, som testlab, co-workingområde og servicetilbud. I forbindelse med etableringen av Construction City har flere andre virksomheter knyttet seg til initiativet. Virksomhetene vil delta aktivt i utforming og utbygging av prosjektet, og i ulik grad ha fysisk tilstedeværelse i næringsklyngen på Ulven som blir Construction City. GK Gruppen, Multiconsult. SINTEF, StartupLab, Norsk Gjenvinning og DNB er blant aktørene som har meldt interesse for klyngekonseptet Construction City.

TRE/10. desember 2018

Mener prefabrikkert konstruksjon er en bedre måte å bygge på

Blueprint Robotics produserer prefabrikkerte, tilpassede treelementer til husbygging. Alle elementene inkluderer Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) fra Metsä Wood. Begge selskapene mener at prefabrikkert trekonstruksjon kan gjøre byggeprosessen rask, enkel og grønn. Les hele saken

Til toppen