Norconsult får støtte fra Forskningsrådet

Norconsult får støtte fra Forskningsrådet

Gjennom EnergiX-programmet til Norges Forskningsråd har Norconsult blitt tildelt 8,4 millioner kroner i støtte til å utvikle energioptimale integrerte løsninger i helsebygg.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I 2015 avsluttet Norconsult forskningsprosjektet «Lavenergisykehus», der målet var å finne løsninger for å redusere levert energibruk til nye sykehus med 50 prosent. Prosjektet som nå er tildelt støtte fra Forskningsrådet, bygger videre på funnene og kunnskapen som ble utviklet her.

Skal sikre optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov

Hovedmålet med det nye forskningsprosjektet er å utvikle en simuleringsmodell og styringsverktøy som kan benyttes av ulike aktører i arbeidet med å prosjektere nye helsebygg. Modellen skal simulere optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov. Den skal integreres med varmepumpe, kjølemaskin og borehull, og sikre best mulig utnyttelse av grunnvarme som energikilde til varmepumpe, og som grunnlag for frikjøling.

[factbox id="1"]

Modellen skal også kunne bidra til å redusere overdimensjoneringen av varme- og kjøleinstallasjoner. Da vil man få riktig varme- og kjøleteknisk installasjon ut fra helsebyggets planlagte areal og antatte pasientbelastning. Ved bruk av modellen vil investeringskostnadene kunne reduseres betraktelig. Det skyldes at man, i tillegg til å unngå vesentlig overdimensjonering, vil få optimalisert de tekniske løsningene i planleggingsfasen av bygget. Modellen vil samtidig bidra til lavere energibruk med mer optimal samhandling mellom varme- og kjøleinstallasjoner. Dette bidrar i sin tur til å redusere CO2-utslippet.

Reduserer energibehovet med 20 til 40 prosent

Overslagsberegninger viser at det er mulig å redusere levert energi til nye helsebygg med mellom 20 og 40 prosent. Også kostnaden på borehull vil kunne få den samme prosentvise reduksjonen. For et helsebygg på 50 000 m2. betyr dette mellom 2 og 4 millioner kroner i investeringsbesparelser bare på borehullinstallasjonene knyttet til grunnvarme. Besparelser på andre tekniske installasjoner kommer i tillegg.

Norge og Sveriges fremste spesialkompetanse

Christian Michelsen Research vil, sammen med Norconsult som prosjekteier og prosjektleder, være Norconsults hovedpartner i prosjektet. Prosjektet vil ha en varighet på fire år.

– Partnerne i prosjektet representerer den fremste spesialkompetansen vi har på området i Norge og Sverige. Både forskningsinstitusjoner, arkitektmiljøer, rådgivere og leverandører er representert, Denne bredden er viktig for å ivareta alle aspekter og sørge for at prosjektet utvikler seg fagmessig godt, sier Norconsults prosjektleder Trond Thorgeir Harsem.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen