Norconsult har inngått rammeavtale med Sykehusbygg

Norconsult har inngått rammeavtale med Sykehusbygg

Med signering av rammeavtalen med Sykehusbygg HF om tidligfase rådgivningstjenester, har Norconsult inngått nok en viktig avtale innen sykehus og helsebygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i Norge, og foretakets hovedformål er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging. Rammeavtalen som Norconsult med underkonsulenter nå har inngått, gjelder rådgivningstjenester innen tidligfase. Underkonsulenter er Deloitte, Momentum arkitekter, AART architechts, Henning Larsen architects, Lohfert & Praetorius, Bygganalyse, Nosyko og Søren Jensen.

– Det er gledelig at vår gruppes samlede kompetanse innen sykehus legges merke til, og denne avtalen er med på å styrke vår posisjon innen sykehusmarkedet. Norconsult med partnere ser frem til å levere presise og solide leveranser til Sykehusbygg HF innen rammene av avtalen, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

Norconsult inngår i et sterkt team

Teamet består av tilnærmet de samme aktørene som fra før av har rammeavtale med Helse Sør-Øst, og de har løst og løser flere oppgaver sammen. Dette inkluderer blant annet forenklet skisseprosjekt og økonomiske analyser knyttet til protonterapibehandling i Norge for Sykehusbygg HF. Videre inkluderer det pågående utredningsarbeid i idéfase ved vurdering av modeller for ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

Rammeavtalen med Sykehusbygg HF gjelder frem til 27.09.2018, med mulighet for inntil ett pluss ett års forlengelse.

Til toppen