Norconsults hovedkontor er et Miljøfyrtårn

Norconsults hovedkontor er et Miljøfyrtårn

Norconsult mottok forrige uken sertifikat på at hovedkontoret har blitt et Miljøfyrtårn. Det skjedde i en høytidelig seremoni i Bærum rådhus.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norconsult har over 3 000 ansatte på verdensbasis, om lag 1 000 av disse jobber til daglig ved selskapets hovedkontor i Sandvika. Ni av Norconsults kontorer i Norge er allerede Miljøfyrtårnsertifisert, og det er gledelig at også hovedkontoret nå er sertifisert som det tiende. Den langsiktige strategien er at alle Norconsults kontorer skal være Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårnordningen er en sertifisering av selskapers styringssystem, som omfatter helse, miljø og sikkerhet. Ordningen dekker i tillegg temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til vann. I Norge er Miljøfyrtårn et mye brukt sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Bård Hernes mottok Miljøfyrtårnsertifikatet på vegne av Norconsults hovedkontor

Konserndirektør for Norconsults hovedkontor, Bård Hernes, mottok prisen på vegne av hovedkontoret i seremonien i Bærum rådhus onsdag.

– Som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift jobber Norconsult aktivt for å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og ved å påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag. Miljøbevissthet er viktig for våre kunder, medarbeidere og for samfunnet rundt oss, og Miljøfyrtårnsertifikatet gir oss en mulighet til å dokumentere vår miljøinnsats. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen og at vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en enda mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø, sa Bård Hernes da han mottok prisen.

Ti Norconsult-kontorer er Miljøfyrtårn

Arbeidet med implementering av kravene til Miljøfyrtårnsertifisering av hovedkontoret har blitt utført av Norconsults egne spesialister innen miljø, sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, styringssystem, energi og bygningsforvaltning, med deltagere fra Sandvika, Larvik og Lillehammer.

Tidligere er Norconsults kontorer på Lillehammer, Hamar, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Stavanger, Larvik, Otta og Os Miljøfyrtårnsertifisert.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen