Norge i møtet med det grønne skiftet

Norge i møtet med det grønne skiftet

Etterspørselen for grønne bygg vil kun stige med årene som kommer, og behovet for ambisiøse pilotprosjekter og god kompetanse har aldri vært mer ettertraktet.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den norske byggenæringen er på vei opp i møtet med det grønne skiftet. Likevel er kompetansen på området svært varierende. Direktør i Skanska teknikk, Rune Stene, mener det er noen få som sitter på god kunnskap rundt grønne og energieffektive bygg, særlig store riks og internasjonale aktører. Han mener det vil ta tid før byggebransjen generelt vil få et løfte i kompetansen og endre tankesettet rundt prosjektering.

- I dag har vi noen få som går i front og viser at det lønner seg. Man er helt avhengig av at de som gjør dette har et konkurransefortrinn, slik at de kan vise at det er økonomi i dette, sier Stene til Fremtidens Byggenæring.

Han mener flere aktører velger som strategi å være nest best, slik at andre kan gå foran og ta kostnadene som ligger i å bli først og best på grønn utvikling.

[img id="1"]

- Dette er en strategi vi ser på som tam. Vi vil være best på grønne bygg, da rekrutterer vi også den beste kompetansen. Så får vi heller håndtere kostnadene etter hvert, sier Stene.

Med respekt for det tverrfaglige

Michael Christensen, Direktør i det danske arkitektkontoret Christensen & Co, mener mye kompetanse kan dannes ved godt samarbeid. Ved å utnytte hverandres kunnskap på tvers av fag vil man få en bedre forståelse av hvordan løsninger fungerer i samarbeid med hverandre.

- Man må respektere at det ligger en kompetanse hos arkitekt, ingeniør og entreprenør, og gå vekk fra tankegangen om at det skal være enten arkitektur eller teknikk. Alt må fungere i samspill med hverandre, forteller Christensen

Stene sier seg enig i Christensens utsagn og forteller at miljø i bygg lenge var knyttet til kun energi. Man målte i kilowatt og det ble veldig ensporet. Han mener vi må utvikle begrepet miljø i bygg, og se at dette omfatter inneklima, tekniske løsninger og materialer.

- Man må skape gode bygg med gode kvaliteter. Energi er bare en av mange faktorer som spiller inn. Likevel blir ofte energi tydeligst, fordi det er lettest å presentere for byggherre som en målbar faktor, sier Stene.

Verdiskapning er bærekraft

Christensen forteller at dette er en feil vi burde gjort oss ferdige med på begynnelsen av 70-tallet. Da ble det bygget flere lavenergibygg, men i svært dårlig kvalitet. Fokuset på energi kom på bekostning av kvaliteten i resten av bygget. Han mener derfor det er viktig å ha fokus på livsløpsfaktoren, og gi bygget verdi.

- Dersom man investerer masse i solceller, ender man ofte med å måtte pelle kvalitet av andre deler i bygget. Da er det kanskje mer økonomisk å bygge en solcellepark som leverer energi til flere bygg, i stedet for at alle byggene skal ha solceller på taket, sier Christensen.

[img id="2"]

- Det er viktig at bygget har en estetisk, funksjonell og kulturell verdi. Da vil man passe på det og vedlikeholde det over lange perioder - det er jo bærekraft i seg selv. Det er viktig å hele tiden ha en balanse mellom fagene for å gå gode bygg.

BREEAM må stå alene

Stene mener at BREEAM var en viktig faktor for å beholde fokus på det tverrfaglige samarbeidet i prosjektet Powerhouse. Dette gav bygget verdi for alle involverte.

- Uten BREEAM ville nok Powerhouse blitt en energiteknisk borg. Med BREEAM fikk vi også med materialpaletten, det er viktig, sier Stene.

I Danmark jobber de ikke etter BREEAM, men DGNB og LEED som er lignende sertifiseringsorganisasjoner. Christensen mener sertifiseringsverktøy er svært hensiktsmessig for å beholde og forsterke ambisjonene i prosjektet.

Utover i Europa er det ofte opp til hundre forskjellige sertifiseringsmedaljer. Dette kan få prosjektledere til å spekulere i hvordan de lettest kan nå frem til en medalje, uten alt for store tiltak og investeringer.

- Derfor er det viktig at BREEAM står som det fremste sertifiseringsverktøyet for grønne bygg i Norge, forteller Christensen.

Alle må kunne tjene på grønne bygg

Både Stene og Christensen har vært med på prosjekter hvor samarbeidet og respekten mellom arkitekter, ingeniører og entreprenører har vært tett fra starten. Her har de svært gode erfaringer med at de beste løsningene blir valgt og at bygget får en gjennomgående god kvalitet. De er også enige om at det er viktig at alle skal kunne tjene penger på prosjektet, også underentreprenørene.

- For å få til gode og ambisiøse prosjekter må man tre over på hverandres side og være innstilt på å samarbeide og diskutere åpent. Man må også respektere at noen kan si "dersom vi gjør dette tjener jeg ingen penger", forteller Christensen.

For å få til gode og ambisiøse prosjekter må man tre over på hverandres side

- Ja, dette er vesentlig, svarer Stene og fortsetter,

- Dersom øverste ledd i de firmaene som deltar i ambisiøse miljøprosjekter ser at de ikke tjener penger på det, blir det gjerne siste gangen de ønsker å være med på slike prosjekter.

- Derfor er det viktig at hovedentreprenører ikke tyner underentreprenører for penger. Her er det en lang vei å gå.

Viktig med godt lederskap

I tillegg til gode samarbeidsprosesser og respekt for hverandres fag, er det også viktig med definerte kontrakter. Dersom man skal ha rådgiver og arkitekt sammen i prosjektet tidlig, fungerer det ikke med totalentreprise. Byggherren må også være svært tydelig på sin ambisjon, og aldri vike fra denne.

- Man kan gjerne ha milepæler, men i mellom disse må man være tydelig på at det for eksempel skal være nullenergi. Man kan ikke si at man har "mål om" nullenergi, da lykkes man ikke. Derfor er det viktig med godt, grønt lederskap, sier Stene.

Godt samarbeid er veldig krevende, men gir formidable resultater

Både Stene og Christensen har svært gode erfaringer med prosjekter hvor byggherren har hatt god kompetanse på grønne bygg, og samarbeidet mellom aktørene i prosjektet har vært tett.

- Godt samarbeid er veldig krevende, men gir formidable resultater. Vi har hatt prosjekter hvor vi har fått absolutt alle rundt bordet, ingen falt utenfor. Dette er drømmen for et prosjekt, og gir enestående resultater, avslutter Michael Christensen til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen