Norges første "Outstanding" skole

Norges første "Outstanding" skole

Vestfold fylkeskommune har inngått avtale om bygging av en ny videregående skole i Lyslunden i Horten, med byggestart våren 2017 og ferdigstillelse til skolestart august 2019.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Oppdraget er tildelt Veidekke Entreprenør, som har konkurrert om oppdraget med Erichsen & Horgen AS som ansvarlig på miljø, BREEAM, energi, klimagass og VVS. Skolen vil bli på 18 000 m² og skal erstatte dagens to videregående skoler i Horten.

Innovasjon og fremskritt i byggverk

Det har vært stort fokus på miljø i anskaffelse, kontrahering og prosjektering. Byggherrens krav innen miljø har vært førende for utforming av alle løsninger i bygget, spesielt kravene til BREEAM Outstanding-sertifiseringen

– Totalt sett består nye Horten videregående skole av kjente løsninger og komponenter som er satt sammen på en innovativ måte og optimalisert. Slik kan en oppnå innovasjon og fremskritt i byggverk uten å pådra byggherre urimelig risiko eller kostnader ved å benytte uprøvde løsninger, sier Arnkell J. Petersen, seksjonsleder for energi og inneklima i Erichsen & Horgen.

Det første skolebygget i Norge som sertifiseres som Outstanding

Den nye videregående skolen ligger an til å bli det første skolebygget i Norge som sertifiseres som Outstanding, og er det tredje bygget i landet som oppnår denne karakteren. En slik sertifisering krever blant annet en BREEAM AP som setter fokus på miljø gjennom hele prosjektet. Det er gjort flere tiltak som er uvanlige for skolebygg for å sikre denne måloppnåelsen. En av dem er byggets gulvvarmesystem, som brukes til kjøling gjennom sirkulering av vann via brønnparken. Denne kjølingen er tilnærmet gratis i et energiperspektiv, forbedrer inneklimaet og bidrar til å lade brønnparken for neste vinter.

Kravet om 40 % klimagassreduksjon i forhold til referansebygg har medført omfattende studier av mulige løsninger, og klimagassutslipp, kostnader samt konsekvenser for fleksibilitet og generalitet i bygget er sammenstilt for valg av den mest optimale løsningen. Hovedgrepene som er tatt i prosjektet for å nå dette målet, utover energiløsningen, er å konstruere et kompakt skolebygg med gjennomgående bruk av treverk. Det benyttes bl. a. massivtre i alle dekker, og fasadematerialet er treverk. I tillegg benyttes det lavkarbonbetong og metaller med høyest mulig resirkuleringsgrad.

Et viktig bidrag i utviklingen mot mer bærekraftige bygg

Den klima- og energivennlige skolen blir et plusshus, noe som betyr at den skal produsere mer energi enn den forbruker hvert år. Lave kostnader i byggets levetid, robusthet og driftssikkerhet har vært premissgivende for valg av løsning. Bygningskroppen og de tekniske installasjonene er svært energieffektive. Det vil bli etablert en termisk energiforsyning basert på høyeffektive varmepumper tilknyttet geobrønner. I tillegg vil det bli produsert fornybar energi fra 3500 m² høyeffektive solceller på tak.

– Horten videregående skole er et foregangsprosjekt der funksjoner som inneklima, fleksibilitet, kostnader, robusthet og miljø balanseres på en optimal måte. Og jeg tror at vi vil se tilbake på dette prosjektet som et viktig bidrag i utviklingen mot mer bærekraftige bygg, avslutter Arnkell J. Petersen.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen