Norges største næringsbygg i massivtre

Norges største næringsbygg i massivtre

Når NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo bygger det samtidig Norges største næringsbygg i massivtre. Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området.

  • Entreprenør
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier leder Are Strøm i NCC Building.

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Byggingen vil pågå fra tredje kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt i slutten av 2018. For å sikre en god miljøstandard har man valgt å benytte massivtre og det internasjonale sertifiseringssystemet BREEAM. Valle er planlagt sertifisert til BREEAM NOR Excellent. Det betyr at bygget skal møte strenge krav innen blant annet energibruk, inneklima, materialvalg, forurensing, avfallshåndtering og forvaltning. God beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon for både medarbeidere og besøkende er også viktig for sertifiseringen.

Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av hovedstaden. Første byggetrinn er på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av 60.000 kvadratmeter når alle fem byggetrinn står ferdig.

[img id="2"]

I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM Excellent.

– Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. NCC legger vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet kommer det både boliger, skole, barnehage og Vålerengas nye stadion, forteller Direktør Manne Aronsson i NCC Property Development

Gatedraget mellom byggene vil få en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket vil være synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk, for å myke opp omgivelsene i stål og betong.

I Valle Wood er det tenkt et annerledes kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud. Forventningene om snarlig signering av leietagere er høye. I utviklingsfasen har det vært stor interesse for prosjektet som helhet og Valle Wood spesielt.

Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på

Valle Wood er et av prosjektene i Hovinbyens transformasjon fra et lite tilgjengelig område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en del av det flerfunksjonelle Oslo. Intensjonen er at Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for de som jobber i området, men også for de som bor der og besøkende. Det skal være en opplevelse mer enn bare et bygg man går inn i, her har man muligheten til å bevege seg gjennom utvendige trapper, takterrasse og vinterhage.

Massivtre

Valle Wood bygges i massivtre, en klimavennlig byggemetode som benytter kjente byggematerialer i nye former og er godt for både ute- og innemiljøet. I bygget benytter man treelementer som produseres på fabrikk og sages til etter mål. På denne måten sparer man utemiljøet for reduserte utslipp, både under oppføring og ved mer miljøvennlig drift.

– Fordeler med massivtre er nå godt kjent. Det er fordeler både for inn – og uteklima, og så holder det kostnadene nede, forteller arkitekt og daglig leder Jørgen Tycho i arkitektur- og rådgivningskontor Oslotre AS, som har vært rådgiver på trebruken i Valle Wood-prosjektet. Tycho forteller at tre skaper et godt inneklima fordi ubehandlede treoverflater justerer fuktbalansen i innemiljøet. Det avgis ingen farlige gasser ved produksjon eller bruk, og materialet er resirkulerbart.

Oslotre er spesialisert i trekonstruksjoner og samarbeider på Valle Wood med Lund & Slaato Arkitekter. Oslotre har vært ansvarlig for utviklingen av trekonseptet og vil gjøre de videre beregningene og detaljeringen av primærkonstruksjonen i tre.

Bygget er en 100 prosent ren bærekonstruksjon i tre over 7 etasjer.

[img id="1"]

– Fordelen med prosjektet for vår del, har vært at vi ble invitert med inn i prosjektet av Lund & Slaato i tidlig skissefase. Vi har fått vært med å påvirke konstruksjonen hele veien, og på den måten fått mulighet til å finne de mest optimale løsningene til bygget. Det har vært et mål for oss å få til en slank trekonstruksjon, hvor vi utnytter treets egenskaper fullt ut.
sier Tycho.

Blanding av massivtre og betong

Den primære bæringen av bygget består av en søyle/bjelkekonstruksjon i limtre, og vertikal avstivning tas i vare med bruk av gjennomgående heis- og trappesjakter i massivtre. Oslotre administrerer leveranse og montasje av trekonstruksjonen. Tycho forteller at man har benyttet en del nyere løsninger innen trekonstruksjoner, blant annet et komposittdekke. Dette dekket består av en blanding av massivtreelementer og armert betong.

– Tyngden av betongstøpen løser en del utfordringer vi har sett med store bygg tre, både med lange, frie spenn, lyd, brann og tykkelsen på etasjeskillene. Med bruk av massivtreelementer ivaretar vi den raske byggetiden, og holder kostnadene nede.

[factbox id="1"]

Tycho forteller at komposittelementene som benyttes på Valle Wood er bygget opp med 160 mm massivtre og 80 mm betongpåstøp. Komposittdekket detaljeres ut av Oslotre på millimeternivå i forkant av produksjon.

– Her utnyttes fordelene med nøyaktigheten som ligger i moderne CNC-maskinering. Massivtreelementene prefabrikeres på fabrikk med innslissede bånd av strekkmetal for opptagelse av skjærkrefter imellom tre og betong, sier han.

Påstøpen i betong påføres på byggeplass etter at massivtreelementene er montert, og på den måten får man utnyttet hurtigheten på byggeplass som vi kjenner fra massivtremontasje, samtidig får betongstøpen en værbeskyttende overdekking under tilvirkningsfasen.

Tycho forteller at bruken av kombinasjonensdekket med massivtre og armert betong er en utprøvd løsning andre steder i Europa, men har i følge han aldri vært brukt i nordiske bygg. Oslotre arbeider i disse dager med å optimalisere og detaljere alle løsningene i tre før byggestart til høsten.

Valle ligger ved Helsfyr, et av Oslos viktigste knutepunkt for transport. Samtidig er det også sentralt beliggende i Hovinbyen, som er Oslos største utviklingsområde. I selskap med Vålerenga Kultur og Idrettspark, Selvaag sitt boligprosjekt Hovinenga og Scandic Helsfyr vil Valle bidra til et område med puls og aktivitet.

Hovinbyen har tre hovedmål. Den skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse, den skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen. Det siste målet er å etablere systemer slik at gange, sykkel og kollektiv blir de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen