Norges største solcellepanel i fasaden på Brynseng skole

Norges største solcellepanel i fasaden på Brynseng skole

Undervisningsbygg setter opp et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1000 kvadratmeter på Brynsengfaret skole. Solcellefasaden og et bygg etter passivhus-standard gir et tilnærmet nullenergibygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Støttet av Enova

[img id="1"]

Brynseng skole skal bli et nesten null-energibygg hvor blant annet Norges største solcellepanel i fasaden skal sørge for all oppvarming av skolen.

Integrering av solceller i en tidlig fase på et så stort areal er ikke gjort i Norge tidligere.

Prosjektet har motatt Enova-støtte på 4,5 millioner.

- Støtten er på totalt 4.556.000,- kroner og vi er veldig fornøyd med denne summen, forteller Bodil Motzke, miljørådgiver i Undervisningsbygg.

Enova har vurdert prosjektet ut fra energibesparelser, forbildeegenskapene, demonstrasjonseffekt og mulighet til gjentagelse og gjenbruk av kompetanse.

Solcelleanlegget på Brynsengfaret sammen med ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og god vinduer, gjør at skolen nærmest blir et nullenergibygg.

Innovativt prosjekt 

Brynsengfaret blir en ny 1-7 skole med flerbrukshall for 840 elever. Skolen blir et nybygg på ca. 11.600 kvadratmeter over fem etasjer, og ferdigstilles til skolestart 2017.

Brynsengfaret skole planlegger også å benytte varmebrønner som energikilde.

 

Les mer om Brynseng skole her

Til toppen