Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 2,7 MRD, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg – inklusivt akuttsenter.
Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 2,7 MRD, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg – inklusivt akuttsenter. (Bilde: Sykehuset i Vestfold HF)

Norsk byggeprosjekt har vunnet prestisjefull internasjonal pris

Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prisen ble høytidelig overrakt prosjektet i forbindelse med buildingSMART Internationals (bSI) Summit 2017 i London mandag 30.10.2017. Dette er en internasjonal utmerkelse hvor prosjekter fra hele verden søker om å bli vurdert i ulike kategorier.

Begrunnelse for prisen

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk buildingSMART verktøy i designfasen av prosjektet. Dette skriver den internasjonale juryen i sin oppsummering: “This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”

Uttalelser fra ulike interessenter

- Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi i byggebransjen. Sammen med andre offentlige byggherrer arbeider vi for å bidra til mer effektivisering i byggebransjen, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, som var i London sammen med representanter fra både byggherren, Cura og Skanska for å ta imot prisen.

- Vi har sett på erfaringer fra andre prosjekter hvor samhandlingen ikke har vært optimal. I Tønsbergprosjektet har vi lagt til rette for en mer effektiv samhandling mellom partene, ved å etablere en felles dataplattform for alle partene hvor både eksisterende designprogramvare og utvikling av ny programvare har vært en del av det vi har arbeidet med. Alt har vært basert på bruk av åpne standarder og teknologi, sier Inge Aarseth, prosjektleder digital samhandling, som tilføyer at prosjektet arbeider videre med å etablere neste generasjons løsning knyttet til digitale informasjonsplattformer og informasjonslogistikk.

Bildet fra prisutdelingen.
Bildet fra prisutdelingen. Foto: Anstein Skinnarland

- Det er et privilegium å få lov å jobbe i Tønsbergprosjektet. I tillegg til å skulle produsere et fullt moderne og funksjonelt sykehus er det en læringsarena for alle oss som jobber her. IPDkontrakten tillater full åpenhet mellom prosjekterende, utførende og byggherren. Det gjør det mye enklere å finne løsninger på et kravsett som verden ikke har sett maken til før. Det utfordrer teknologien og det utfordrer menneskene. Tønsbergprosjektet vil være en milepel som fremtiden vil se tilbake på som der hvor de moderne prinsippene for prosjektering og bygging med integrasjon av kontrakt, prosess og teknologi ble innført i norske prosjekter, sier Steen Sunesen, leder av den tverrfaglige digitale samhandlingsgruppen.

- Sykehuset i Vestfold har siden 2010 arbeidet med å ta i bruk denne nye teknologien, og vi ser at våre bestrebelser gir resultater for prosjektgjennomføringen. Vi er stolte over å vinne prisen, og jeg vil berømme våre ansatte som har gjort dette mulig. Jeg er stolt over at Sykehuset i Vestfold er i fremste rekke i utviklingen av teknologi knyttet til sykehusutbygging, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal.

- Helse Sør-Øst RHF er en byggherre som ønsker å bidra til å utvikle byggenæringen i Norge, hvor våre fremste prosjekter er ledende i verden på å utvikle bransjen med å ta i bruk denne nye teknologien basert på åpne standarder. Helse Sør-Øst har siden 2011 hatt en egen strategi for hvordan dette skal tas i bruk i prosjekter innen Helse Sør-Øst, og dette har allerede gitt gode resultater. Helse Sør-Øst mottok for tre år siden samme pris for Nytt Østfold Sykehus. Det er interessant at norske prosjekter hevder seg så bra i så hard internasjonal konkurranse. Denne prisen står som en av de fremste anerkjennelsene av utviklingsarbeidet innen digitalisering av næringen, sier Steinar Frydenlund, direktør bygg og eiendom i Helse Sør-Øst.

BuildingSMART

BuildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologi innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. BuildingSMART er en «not for profit» organisasjon hvor de ulike interessentene i bransjen møtes, både programvareleverandører, rådgivere, entreprenører, byggherrer og myndighetsorganer. (www.buildingsmart.org)

Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 2,7 MRD, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg – inklusivt akuttsenter. Prosjektet startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2021, og må bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg hvor sykehuset skal være i full drift i hele perioden. Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som entreprenør, hvor Bravida, Assemblin og Haaland Klima er de mest sentrale underentreprenørene, hvor alle partene har inngått en felles IPD-kontrakt.

Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Det er oss bekjent ingen andre i verden som tar i bruk BIM på åpne standarder så konsekvent og i et livsløpsperspektiv. Prisen fra buildingSMART International bekrefter dette. Med dette håper vi på å kunne flytte grensene for hva som kan la seg gjøre og inspirere andre til å følge etter.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen