Norsk Lyspris 2016 er kåret

Norsk Lyspris 2016 er kåret

Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek og The Well er vinnerne av Norsk Lyspris 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med hele ni nominerte lysprosjekter og –produkter var det høy stemning med over 200 deltakere under kåringen av Norsk Lyspris 2016, som ble delt ut på Lysets dag. Kveldens konferansier, Olli Wermskog, dro publikum gjennom prisutdelingen, som setter fokus på å synliggjøre gode og innovative lysprosjekter i Norge.

Norsk Lyspris 2016 ble delt ut på Lysets dag i Kanonhallen på Løren i Oslo 9. november.

The Well

Beste innendørsprosjekt er The Well. Juryens begrunnelse er:

[img id="1"]

Spa betyr «Salus per Aqua», helse gjennom vann. Belysningskonseptet «The Swell» bygger på en konseptmetafor som spiller på ulike bølgelengder og bølgehøyder, hvor hvert rom får en egen identitet via lysdesignet.

På bakgrunn av prosjektets kompleksitet og størrelse er det benyttet et utradisjonelt styringssystem, som med over 70 ulike armaturtyper gir stor variasjon gjennom hele anlegget. Alle armaturer er kontrollerbare, noe som er imponerende med tanke på prosjektets størrelse og volum.

Bankplassen Oslo

Beste utendørsprosjekt er Bankplassen Oslo. Juryens begrunnelse er:

[img id="2"]

Belysningen på Bankplassen i Oslo tilfører nytt lys på en edruelig og intuitiv måte. Lysdesignets tekniske kvaliteter er godt løst ved de støpte lyktene som bevarer tradisjonen og samtidig benytter seg av ny teknologi, noe som vitner om godt samarbeid mellom prosjektets aktører og god teknisk kunnskap. Det er brukt grep fra scene og teater på en nennsom, men effektiv måte. Prosjektet viser at man kan tenke på lys på mange ulike nivåer, alt fra planlegging, samarbeid med landskapsarkitekter og helt ned på armaturnivå. Lysdesignet respekterer byrommet, både i en historisk og moderne kontekst.

Tøyen Deichmanske bibliotek

Åpen klasse : Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek. Juryens begrunnelse er:

[img id="3"]

Lysdesignet på ungdomsavdelingen på Tøyen Deichmanske bibliotek utfordrer konvensjonene innenfor lysdesign i dag, og har et lysdesign satt på barnas premisser.

Lysdesigner er modig i bruk av grep man ellers finner innenfor effektbelysningen, med effektiv bruk av kontraster i en tradisjonell sammenheng. Et bibliotek er en offentlig arena med lange tradisjoner, og det er flott å se hvordan lysdesigner bruker kontraster og utfordrer konvensjonene. Lysdesigner viser god brukerforståelse for en spesiell målgruppe, barn og ungdom mellom 10 og 15 år.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen