En programvare som vil optimalisere samhandling i byggeprosjekter verden over.
En programvare som vil optimalisere samhandling i byggeprosjekter verden over. (Foto: Catenda)

Norsk programvare koordinerer internasjonale byggeprosjekter

Gründerne i Catenda har globale ambisjoner. Målsettingen er at programvaren bimsync skal optimalisere samhandling i byggeprosjekter verden over.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Catenda ble startet i Oslo i 2009 av ti personer med bakgrunn fra byggeprosessavdelingen til SINTEF Byggforsk. Med støtte fra Innovasjon Norge, utviklet de bimsync-plattformen, som koordinerer alle digitale modeller i et byggeprosjekt. BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og bimsync er det første koordineringsverktøyet som gir alle parter i et byggeprosjekt tilgang til BIM via Internett, uten behov for ekstra programvare.

Brukere fra over 60 land

Gründerne i Catenda har solid internasjonal erfaring, og det har helt siden starten vært naturlig for gründerne å tenke internasjonalt.

– Da vi grunnla Catenda, var vi allerede dypt involvert i internasjonal standardisering, og det globale potensialet lå der helt naturlig, sier daglig leder Håvard Bell.

Catenda har utviklet bimsync-plattformen, som koordinerer alle digitale modeller i et byggeprosjekt.
Catenda har utviklet bimsync-plattformen, som koordinerer alle digitale modeller i et byggeprosjekt. Illustrasjon: Catenda

Bimsync har slått godt an i mange markeder allerede. Så langt har brukere fra langt over 60 land prøvd ut programvaren, og bimsync er brukt i flere prestisjefylte byggeprosjekter i inn- og utland, blant annet det nye Nasjonalmuseet, renovering av hovedbygget på NTNU i Trondheim, et stort universitetskompleks i Skottland og Frankrikes høyeste trehus.

– Vi satser spesielt på Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Spania nå. Vi har store ambisjoner og ønsker å bli en stor global aktør. Markedet er åpent, og vi ønsker å ta en stor plass i dette. Gjennom utradisjonell tenkning, hardt arbeid og litt flaks så er dette en ambisjon som er mulig og innen rekkevidde, sier Håvard Bell.

Ved å snakke med potensielle kunder i eget nettverk, skaffet de seg et bilde av etterspørselen av produktet, først i Norge og deretter i utenlandske markeder.

«Vi har store ambisjoner og ønsker å bli en stor global aktør. Markedet er åpent, og vi ønsker å ta en stor plass i dette.»

- Håvard Bell

– Vi har hatt stor glede av GET-programmet og Navigator-programmet fra Innovasjon Norge. Der fikk vi verdifull input fra USA og andre selskaper i samme situasjon. I tillegg har utekontorene til Innovasjon Norge hatt stor betydning. Det gir trygghet å få ekstern, nøytral og norsk vurdering på ulike strategier, partnere og kulturforskjeller når man reiser ut av Norge, sier Bell.

Kulturforståelse

Med bruk av egen språkkompetanse ble bimsync lansert på engelsk, og deretter oversatt til norsk, japansk og portugisisk. Men selv med et teknisk produkt som enkelt kunne oversettes og distribueres på Internett, kreves det kultur- og markedsforståelse for å selge det i et nytt marked.

Catenda har erfart at kulturforskjeller som ikke nødvendigvis er opplagte, likevel kan ha avgjørende betydning for hvordan man skal gå frem ved salg av produktet.

 – I Norge henvender vi oss ofte til byggherren for et salg, mens i andre land kan det være arkitekten som tar beslutningen. Og der vi i Norge kan tenke at det å dele data er helt OK, vil andre kulturer være langt mer skeptisk til dette, og kan derfor ønske litt andre typer funksjoner, nevner Bell som eksempel.

Vekstår med økning på alle fronter

Det lille selskapet har klare vekstambisjoner, og er nå i prosess med å ansette flere utviklere og flere selgere. Det siste tilskuddet i staben er en kommunikasjonsansvarlig.

 –Som det nå ser ut, blir 2018 et realt vekstår der vi øker på alle fronter, både ved å styrke produktet ytterligere, få skikkelig fotfeste i stadig nye markeder og øke rent kvantitativ med antall ansatte, sier Bell.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen