Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017 til lakseoppdrett i Oslo
(Foto: Anders Haagaas Grinde)

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017 til lakseoppdrett i Oslo

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017 gikk til Anders Haagaas Grinde. Studentoppgaven fikk han for oppdrettsprosjektet Fish, et lakseoppdrett i Oslo.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er svært hyggelig å få denne prisen, forteller Anders Haagaas Grinde som er student ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Haagaas Grinde forteller at han har fått mye oppmerksomhet for oppdrettsanlegget etter at han presenterte det som del av avslutningseksamen på AHO.

I tillegg til Stålprisen har Haagaas Grinde mottatt Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur 2017, og ECCS European Student Awards for Architectural Design 2017. Haagaas Grinde ønsker at dette prosjektet kan bli en realitet i fremtiden, men har ikke noen konkret henvendelse ennå.

Juryen til stålprisen har lagt vekt på at Haagaas Grinde gjennom sitt prosjekt kombinerer en ny industriell typologi med et besøkssenter. Dette er et anlegg for matproduksjon som kombinerer alle trinnene fra avl til bearbeiding i en enkelt produksjonslinje. Prosjektet foreslår en løsning på utfordringen om hvordan et nytt oppdrettsprogram kan generere en passende arkitektonisk form.

Et passivt håndteringssystem

Prosjektet undersøker en ny industriell typologi – et landbasert anlegg for lakseoppdrett. Anlegget ligger på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn. Det er skalert for å kunne produsere byens årlige konsum av laks.

  Foto: Anders Haagaas Grinde

Haagaas Grinde forteller at bygget er en sammenkobling av alle produksjonsfaser fra klekkeri til slakteri i én kontinuerlig produksjonslinje. I tillegg inneholder bygget et besøkssenter som er åpent for publikum. 

– De største utfordringene ved sjøbasert oppdrett består av sykdom, stress og død ved behandling, massiv forurensning fra fiskeavfall og en generelt dårlig helse og kondisjonsfaktor blant populasjonen i merdene. Det var også disse utfordringene prosjektet tok utgangspunkt i, sier Haagaas Grinde.

Utformingen av anlegget er basert på et passivt håndteringssystem hvor fisken svømmer gjennom de ulike produksjonsfasene på egenhånd, ved hjelp av porter som åpnes og lukkes. Vanntankene er organisert innenfor hverandre og er sirkulære for å kunne håndtere vanntrykket på en effektiv måte.

Fakta:

Norske Arkitektstudenters Stålpris ble første gang delt ut i 2005. Prisen tildeles arkitektstudenter ved norske universiteter og høgskoler. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Juryen i år besto av Stig Møllersen, Lasse Kilvær, Pål Jevanord og Andrew Holt. Prispremien er en preget stålplakett samt en sjekk på 20.000 kroner. Prisen ble delt ut under Norsk Ståldag ved Hotel Bristol, torsdag 2. november.

Senterpunktet for hver tank er ulik, noe som gjør at tverrsnittet endres i tankens lengderetning. Dette gir en geometri som gir ulike strømningshastigheter innenfor hver tank, og gir fisken en variert vannhastighet som kan minne om et elveløp. Denne intervalltreningen innvirker positivt på fiskens helse og kondisjonsfaktor, og gir et produkt av høyere kvalitet. Over vanntankene spenner deg seg en bjelkeristkonstruksjon, som bærer i seg alt av teknisk infrastruktur som er nødvendig for daglig drift, vedlikehold og visuell kontroll.

Konstruksjonen binder sammen de ulike delene av produksjonslinjen og bærer en sekundær konstruksjon av solcellepaneler og takvinduer.

– Gjort med en klar forståelse for deres egenskaper

Besøkssenteret er en hengende gangpassasje som forbinder alle prosessene i anlegget. De besøkende blir fortalt historien om fiskens livssyklus, fra inkubasjonskammeret til slaktelinjen, og går videre til pakking av ferdig produkt og avfallshåndtering. Det er tenkt som en attraksjon langs Oslos kystlinje, og som en måte å skape et nytt forhold mellom oss og det vi spiser.

  Foto: Anders Haagaas Grinde

– Besøkslinjen er ikke tenkt kun som en ny attraksjon langs “Fjordbyen”, den er også et element som gir transparens til hele prosessen, noe som bidrar til bedre matsikkerhet, dyrevelferd og kunnskap om det vi spiser, sier Haagaas Grinde.

Bygningen består av to elementer: en sirkulær produksjonssone i sjøen og en lineær administrasjonsbygning på land. Produksjonssonen består av to strata; på lavere nivå hviler betongfisketanker på fjordbunnen, og på øvre nivå; et bæresystem i stål. Denne stratifiseringen er både programmatisk og materiell – stålrammen ligger elegant på toppen av betongringene.

Anders Haagaas Grinde, student ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Haagaas Grinde forteller at han har fått mye oppmerksomhet for oppdrettsanlegget. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

I juryuttalelsen fremheves det at Haagaas Grindes materialvalg er gjort med en klar forståelse for deres egenskaper. Elementene utfyller hverandre både estetisk og funksjonelt. Forslaget presenteres på en klar og konsis måte, med bilder som er lette å lese og grafisk attraktive.

Juryen likte spesielt fotografiene av den store fysiske modellen som kommuniserer på en klar og umiddelbar måte. Teksten er forklarende og konsistent. Reisen fra ukjent program til løsning er sjelden enkel. FISH eksemplifiserer klar tenkning fra utgangspunktet til sluttprodukt. Enkelheten i presentasjonen kan lure en til å glemme oppfinnsomheten og kompleksiteten i prosessen. Det er ingen konflikter mellom elementer, hverken på konsept eller materialnivå, og konseptet blir lettfattelig.

Juryen er enig i at det både er miljømessige og økonomiske argumenter for å forfølge denne typen typologi. Juryen mener også at det kunne blitt et populært reisemål. Grindes klare forståelse av stålets materielle egenskaper har vært medvirkende til å skape en passende arkitektonisk respons til nye programmatiske krav.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen