Ledergruppen utenfor Oslokontoret. Fra venstre: Tore Schjetlein, Lise Rystad, Jørn Narud, Emelie Tornberg, Ole Wiig, Thor Arne Kleppan.
Ledergruppen utenfor Oslokontoret. Fra venstre: Tore Schjetlein, Lise Rystad, Jørn Narud, Emelie Tornberg, Ole Wiig, Thor Arne Kleppan. (Foto: Charlotte Wiig )

NSW Arkitektur med ny strategi

- Sentralt i den nye strategien vår er flere yngre, faglige ledere med ansvar for firmaets fire satsingsområder. Vi har endret navn, engasjert ny daglig leder og vil være tydelige på at vi er arkitekter for hele landet, med fokus på by, innland og kyst. Dette forteller styreleder og arkitektgründer Ole Wiig i NSW Arkitektur.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Det overordnete formålet med strategien er å optimalisere organisasjonen slik at vi kan tolke fremtidens behov og ligge i forkant av utviklingen.

- Vi skal forstå de lange linjer og hvordan verden endrer seg. Vi skal inn i den nye tiden på en visjonær måte, med miljø og bærekraft i fokus, i tråd med det grønne skiftet, forteller Ole Wiig.

Nytt navn

- Vi har endret navnet fra Narud Stokke Wiig (NSW) til NSW Arkitektur fordi vi ønsker å reflektere teamet vårt og firmaets kompetanse, fremfor enkeltpersoner slik vi har gjort siden oppstarten i 1979. Navneendringen representerer ikke et generasjonsskifte, men en fremtidsrettet videreføring av firmaet, sier Wiig.

Satsing på yngre og nye medarbeidere

Fundamentet i den nye strategien til NSW Arkitektur er å styrke selskapets fremtidsrettede holdning og være dagsaktuell, ved å følge med i tiden og være åpen for endringer i samfunnet.

- Derfor styrker vi oss med yngre medarbeidere som vil være interaktive med arkitekter som har betydelig erfaring og kompetanse fra et firma som har vært aktiv i snart førti år, sier Wiig, som er en av gründerne av NSW.

Vi skal forstå de lange linjer og hvordan verden endrer seg. Vi skal inn i den nye tiden på en visjonær måte, med miljø og bærekraft i fokus, i tråd med det grønne skiftet.

- Ole Wiig

Av de 60 ansatte i NSW Arkitektur, er 25 prosent internasjonale, erfarne og unge medarbeidere fra 10 land.

Et av de store fortrinnene til NSW Arkitektur er at firmaet kan arbeide uavhengig, i små og store grupper, med utvikling av arkitektur tilpasset lokale forutsetninger, basert på både norske og internasjonal erfaringer. Firmaet har dedikerte medarbeidere med internasjonal erfaring, som gis rom og muligheter for å komme med sine ideer inn i prosjektene.

Satsningsområder

NSW har i alle år tilbudt helhetlige arkitekttjenester. Disse innbefatter også spesialkompetanse som nå synliggjøres klarere, gjennom fire satsningsområder og som styrker firmaets tverrfaglige oppgaveløsninger. NSW Arkitektur har allerede etablert ressursgrupper for følgende satsingsområder: Plan; By- og stedsutvikling; Interiør og design og Bærekraft, miljø, landskapsintegrert design.

Styrket ledelse    

Lise Rystad har rollen som firmaets daglige leder. Rystad har betydelig erfaring som arkitekt i NSW i mange år, og, inntil nylig, mange års erfaring som en av lederne ved utvidelsen av Gardermoen flyplass på vegne av NSW Arkitektur.

Emelie Tornberg og Thor Arne Kleppan har begge, til tross sin unge alder, betydelig erfaring både i NSW Arkitektur og internasjonale arkitektfirmaer. Tornberg og Kleppan styrker det faglige lederteamet sammen med Ole Wiig, Jørn Narud og Tore Schjetlein.

By, innland og kyst

Med kontorer i Oslo, Hamar og Svolvær i Lofoten er NSW Arkitektur strategisk godt posisjonert til å kunne håndtere spennende utfordringer over hele landet.

– Vi har strategisk posisjonert oss gjennom tre kontorer, i hovedstaden Oslo, innlandsbyen Hamar og i kystbyen Svolvær. Vår visjon er å utvikle tanker og planer for den beste utvikling av storbyen, innlandsbyen og kyst-Norge, sier Wiig.

I tillegg til Norge vil firmaets geografiske nedslagsfelt opprettholdes. NSW Arkitektur vil fortsatt engasjere seg i utenlandske oppdrag der hvor mulighetene byr seg.

Til toppen