NTNU Gjøvik tilbyr master i digitale byggeprosesser.
NTNU Gjøvik tilbyr master i digitale byggeprosesser. (Foto: NTNU / Gjøvik)

NTNU Gjøvik med master i Digitale byggeprosesser

Digitalisering er sentralt i en omveltende teknologisk utvikling i bygg- og anleggsnæringen. Det nye masterstudiet innen bygg- og miljøteknikk vil bidra til at studentene får kompetanse til å spille en sentral rolle i det digitale skiftet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Digital kunnskap og ferdigheter er identifisert som den største utfordringen for bransjen i årene framover og det vil være stor etterspørsel etter kandidater med slik kompetanse, sier Erling Onstein, førsteamanuensis ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk NTNU.

Overordnet digital kompetanse

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelor-ingeniørgrad innen bygg. En av studieretningene, digitale byggeprosesser, får NTNU Gjøvik som studiested, de øvrige retningene fortsetter i Trondheim.

Vi trenger innovative ingeniører med en kompetanse som sikrer helhetlige digitale løsninger og effektiv informasjonsflyt.

- Erling Onstein

– Fagmiljøet vårt på Gjøvik har i en årrekke spesialisert seg innen digitale verktøy, blant annet gjennom BIM (bygningsinformasjonsmodellering), GIS (geografiske informasjonssystemer) og geomatikk. Sivilingeniørene vi skal utdanne på Gjøvik blir spesialisert innen digitalisering av prosesser og bruk av digital teknologi for bruk i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, sier Onstein.

Master i digitale byggeprosesser

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig (4 semestre), og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø, eller tilsvarende. Studiet er organisert i fem studieretninger:

  • bygg og anlegg
  • konstruksjon
  • vann og miljø
  • veg, jernbane, transport og geomatikk
  • digitale byggeprosesser

Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven. Både master- prosjektoppgaver er ofte koplet til løpende forskningsprosjekter og problemstillinger i næringslivet.  

Søknadsfrist er 15. april.

Digitaliseringen er kommet langt innenfor bygg (med bl.a. IFC-standarden) og innenfor geomatikk/GIS-siden. Mange systemleverandører har gjort mye, og gode standarder er også laget. Utfordringene er å få løsningene til å spille sammen, og å få til åpen informasjonsflyt.

– For at digitaliseringen av byggeprosessen fra A til Å skal gå sømløst, trenger vi mennesker som har evnen til å se alle delene av prosjektet i sammenheng med hverandre. Vi trenger innovative ingeniører med en kompetanse som sikrer helhetlige digitale løsninger og effektiv informasjonsflyt. Det er denne kompetansen vi vil utvikle på NTNU i Gjøvik, sier Onstein.

Gaming inn i studiet

Studiet tar for seg metoder for informasjonsmodellering og automatisering, støtte av artificial intelligence (AI) samt bruk av laserscanner, droner og annet digitalt utstyr for datafangst. Det forutsettes at studentene har egen bærbar Gaming PC, VR-briller og annet relevant utstyr.

– Vi tror at dette blir nyttig, at det er noe bransjen trenger for å komme litt videre. Men masterstudiet alene vil ikke løse utfordringene med det digitale skiftet, sier førsteamanuensis Erling Onstein ved NTNU Gjøvik. Foto: Anders Gimmestad Gule

– Tidligere fikk studentene tilgang til en stor datalab, nå har de maskiner selv. For at BIM skal fungere effektiv trengs en felles server med lagring der data blir tilgjengelige for alle som er involvert i et prosjekt, forteller Onstein.

– Gaming er mer enn å plaffe hverandre ned på en skjerm. Bruk av AI og VR vil gi fremtidige brukere et godt bilde av hvordan et bygg blir før byggingen er igangsatt. Og de ingeniørene vi utdanner må forstå hvordan dette gjøres, sier han. 

Skal jobbe i reelle prosjekter

Byggeaktiviteter gjennomføres nesten alltid som prosjekter, der fageksperter samarbeider om gode løsninger. I studiet vil mye av innsatsen være prosjektstøttet arbeid basert på virkelige byggeprosjektet.

– Her på Gjøvik er vi bra på geomatikk, i Trondheim er det mye kompetanse på byggeprosesser. Vi har noen gode fagfolk, men vi trenger også bistand fra folk utenfra. Vi er i dialog med byggenæringen, myndigheter og systemleverandører, forteller Onstein.

  Illustrasjon: NTNU / Gjøvik

– Dette vil gi både faglige erfaringer og samarbeidstrening, noe som er nyttig for å gjøre en god jobb etter endt utdanning. Dessuten er det bra for studentene å få kontakt med det virkelige arbeidslivet, sier han.

– Masterprogrammet har p.t. 73 plasser, fordelt på fem retninger. Vi begynner med ca. 10 studenter på Digitale byggeprosesser. Jeg er overbevist om at vi har bruk for flere, men det er viktig å komme godt i gang, sier Onstein.

– Masterstudiet bygger på en bachelor/ingeniørgrad innen bygg. Etter hvert kan dette masterprogrammet også gjøres tilgjengelig for flere enn de som kommer fra bygg-siden, sier han.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen