NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter - NTNU WOOD - som skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere, både på NTNU og nasjonalt sett.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

TreSenteret ble etablert for å styrke utdanning i bruk av tre for arkitekter og ingeniører ved NTNU og bidra til å koble skog- og trenæringen tettere opp mot NTNU som et sentralt kompetansemiljø.

[factbox id="1"]

Det har de senere år vært en bred tresatsing ved NTNU som har utviklet seg positivt og hvor Tresenteret i Trondheim har vært en aktiv medspiller. Tresenteret har det siste året gjennomført en strategiprosess hvor resultatet av denne ble et ønske om en enda tettere tilknytning til NTNU.

NTNU og TreSenteret etablerer derfor et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere, både på NTNU og nasjonalt sett. Senteret har fått navnet NTNU WOOD, og skal bidra til å styrke og koordinere den pågående tresatsingen på NTNU samt være en partner for andre relevante satsinger på NTNU.

Videre skal NTNU WOOD videreutvikle den ambisjonen Tresenteret i Trondheim har hatt om å være et nasjonalt kompetansenav i forhold til tre som byggemateriale. Senteret er nå i ferd med å rekruttere ny daglig leder som skal konkretisere og utvikle satsingen.

Det nye senteret har sin formelle forankring på Arkitektfakultetet (AB), men arbeidet skjer i nært samarbeid med Ingeniørfakultetet (IVT). Det nye senteret, NTNU WOOD, vil etablere et bredt tverrfaglig samarbeid med andre fakulteter, institutter og sentra på NTNU og de andre nasjonale kompetansemiljøene på tre i Norge.

AB-fakultetet er i dag også vertskap for flere andre satsinger og sentra, blant annet FME-senteret, Zero Emission Buildings, som nå går over i en ny fase. Forskningsrådet finansierte nylig et nytt FME-senter med vertskap ved AB-fakultetet for å videreføre arbeidet i et utvidet perspektiv, Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Dette vil bli en av flere strategiske samarbeidspartnere for NTNU WOOD.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen