Nullenergibygg på Haakonsvern

Det er mer sol i Bergen enn man skulle tro. Nå har Forsvarsbygg montert 250 strømproduserende solcellepaneler på taket på FLOs nye administrasjonsbygg på Haakonsvern. Som kjent for mange, fører Forsvarsbygg for tiden opp et administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon på Haakonsvern i Bergen. Veidekke har totalentreprisen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Null energiforbruk

[factbox id="2"]

Bygget vil få tilnærmet netto null energiforbruk, og vil tilfredsstille forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) krav til nullenergibygg. Dette antas å bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene som er bygget i Norge til nå. Solcelleanlegget er et av flere tekniske tiltak som gjør at bygget vil oppnå nesten null netto strømforbruk.

Strømproduksjon

– Solcellepanelene som vi nå monterer her, vil produsere strøm til drift av bygningen. Ved overskudd, vil bygget også forsyne bygningene i nærheten med strøm. Solcellene er en viktig faktor for å få redusere byggets netto energiforbruk til null, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde.

Mye sol i Bergen

– Det er mange relativt enkle tekniske løsninger som til sammen gjør at vi oppnår nullenergimålet, deriblant solcellepanelene og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. Beregninger som er gjort i prosjektet viser det er mye mer sol i Bergen enn man skulle tro. På en solrik dag som denne, kan anlegget produsere 60 kilowatt. Det er ganske mye. Årlig har vi beregnet solcellens strømproduksjon til minimum 53.000 kilowattimer, sier Lunde.

[factbox id="1"]

Sparebøsse

– Solcelleanlegg er et relativt kostbart å installere. Men når installasjonen først er gjort, vil anlegget fungere som en sparebøsse der pengene sakte renner tilbake igjen i form av sparte strømutgifter, sier Lunde.

Første gang i forsvarssektoren

Dette er første gang det monteres solcellepaneler i denne fullskala på et bygg i forsvarssektoren.
– Det er veldig kjekt å se dette bli montert nå. Ildsjeler hos oss har jobbet hardt for dette i prosjektet mange år. Det blir spennende å følge hvordan bygget vil fungere etter ferdigstillelse. Dette blir et komfortabelt bygg med en veldig lav strømregning, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad.

Hele byggets energiforbruk og -produksjon vil hele tiden bli overvåket etter at bygget står ferdig. Dermed kan man følge med på hvordan energieffektiviseringstiltakene fungerer.

Godt samarbeid

– Samarbeidet mellom partene i prosjektet fungert meget bra. De har vært løsningsorienterte og engasjerte, sier Rognstad.

[factbox id="3"]

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen