Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Per Anders Borgen tiltrådte etter sommeren som ny daglig leder hos RATIO arkitekter AS. Han har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Per Anders Borgen avløser partner Sverre Svendsen, som har vært konstituert daglig leder i en overgangsfase mens prosessen med lederskiftet har pågått.

Per Anders har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og ansatt ved kontoret siden 1998.

[img id="1"]

Per Anders har deltatt i en rekke av kontorets store komplekse prosjekter og har siden 2005 vært prosjekteringsgruppeleder ved viktige prosjekter for kontoret, som Akutt-Hjerte-Lunge senteret og Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Folkehelseinstituttet i Oslo, Brønnøysundregistrene i Brønnøysund og nå sist Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

RATIO arkitekter AS har 50 medarbeidere med stor bredde i erfaring og kompetanse. Kontoret dekker alle felt innenfor arkitektur og planlegging, og er arkitekter for blant annet Nordlysbadet i Alta, Rikshospitalet i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim og Konserthuset i Stavanger.

RATIO har som mål å bygge på sin erfaring uten å gjenta løsninger. Ved å sette mennesket i sentrum søker vi alltid å forene de funksjonelle, tekniske, økonomiske og estetiske behov til oppdragsgivers, brukers og samfunnets beste.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen