Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Per Anders Borgen tiltrådte etter sommeren som ny daglig leder hos RATIO arkitekter AS. Han har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Per Anders Borgen avløser partner Sverre Svendsen, som har vært konstituert daglig leder i en overgangsfase mens prosessen med lederskiftet har pågått.

Per Anders har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og ansatt ved kontoret siden 1998.

[img id="1"]

Per Anders har deltatt i en rekke av kontorets store komplekse prosjekter og har siden 2005 vært prosjekteringsgruppeleder ved viktige prosjekter for kontoret, som Akutt-Hjerte-Lunge senteret og Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Folkehelseinstituttet i Oslo, Brønnøysundregistrene i Brønnøysund og nå sist Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

RATIO arkitekter AS har 50 medarbeidere med stor bredde i erfaring og kompetanse. Kontoret dekker alle felt innenfor arkitektur og planlegging, og er arkitekter for blant annet Nordlysbadet i Alta, Rikshospitalet i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim og Konserthuset i Stavanger.

RATIO har som mål å bygge på sin erfaring uten å gjenta løsninger. Ved å sette mennesket i sentrum søker vi alltid å forene de funksjonelle, tekniske, økonomiske og estetiske behov til oppdragsgivers, brukers og samfunnets beste.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen