Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

Per Anders Borgen tiltrådte etter sommeren som ny daglig leder hos RATIO arkitekter AS. Han har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Per Anders Borgen avløser partner Sverre Svendsen, som har vært konstituert daglig leder i en overgangsfase mens prosessen med lederskiftet har pågått.

Per Anders har lang fartstid i RATIO, og kjenner kontoret godt. Han er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og ansatt ved kontoret siden 1998.

[img id="1"]

Per Anders har deltatt i en rekke av kontorets store komplekse prosjekter og har siden 2005 vært prosjekteringsgruppeleder ved viktige prosjekter for kontoret, som Akutt-Hjerte-Lunge senteret og Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Folkehelseinstituttet i Oslo, Brønnøysundregistrene i Brønnøysund og nå sist Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

RATIO arkitekter AS har 50 medarbeidere med stor bredde i erfaring og kompetanse. Kontoret dekker alle felt innenfor arkitektur og planlegging, og er arkitekter for blant annet Nordlysbadet i Alta, Rikshospitalet i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim og Konserthuset i Stavanger.

RATIO har som mål å bygge på sin erfaring uten å gjenta løsninger. Ved å sette mennesket i sentrum søker vi alltid å forene de funksjonelle, tekniske, økonomiske og estetiske behov til oppdragsgivers, brukers og samfunnets beste.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen