Ny industrialiseringsarena for bygg

Ny industrialiseringsarena for bygg

SINTEF Byggforsk har fått midler fra Norges Forskningsråd ved BIA-programmet til å etablere nettverket Bygdin (bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena). Planen er at nettverket skal samle FoU-miljøer og virksomheter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter:

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Industrialisering er ikke et nytt begrep i byggebransjen. Nå er det om å gjøre å samle bransjen. Engasjementet så langt er veldig lovende, sier initiativtaker Anita Moum som er sjefforsker ved SINTEF Byggforsk.

Kommunikasjon og kompetansedeling

Nettverket skal stimulere til samarbeid, nytenking, erfaringsutveksling og til etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter, på områder som er forankret i bedriftene. Sentrale aktiviteter i nettverket vil være fakta- og mulighetsstudier, formidling og fagsamlinger.

– Hvilke forventninger har du til nettverket ?

– At vi kommer i gang fort og får på plass konkrete prosjekt og aktiviteter. Medlemmene må ha en vilje til å få til noe, og å bidra aktivt, sier Moum.

Et spørsmål som melder seg er hvorvidt bedriftene som utvikler løsninger vil holde kompetansen for seg selv, i forhold til det å dele den med andre i et nettverk.

– Det er et stort løft for næringen å rigge seg til neste generasjons industrialisering. Jeg tror mange i næringen innser at det å dele kunnskap og utvikle verdikjedeovergripende løsninger i fellesskap er viktig for å kunne hevde seg på et stadig mer internasjonalt konkurranseutsatt marked. Byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, produsenter og leverandører må snakke sammen, sier Moum.

– Bygdin er et 3-årig prosjekt. Hva skjer så?

– Medlemmene er ulike aktører med ulik tilnærming. Vi skal bidra til å få i gang små og store prosjekter der de samarbeider. Når de tre årene er gått håper jeg arbeidet kan videreføres i de prosjektene nettverket har vært med på å skape, og av BA-næringens permanente nettverk, sentra eller organisasjoner, sier Moum.

TREARKITEKTUR/20. mars 2018

– Potensialet for trearkitektur er stort i Norge

Den anerkjente arkitekten og forkjemperen for massivt tre som byggemateriale blir en av foredragsholderne under lanseringen av Building Green. Møtestedet samler den bærekraftige bygge- og arkitekturbransjen, og blir for første gang avholdt i Oslo i oktober. Les hele saken

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen