Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert

Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert

9 desember på verdens antikorrupsjonsdag lanserte Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon, ISO 37001.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Standarden er et uttrykk for beste praksis internasjonalt og skal hjelpe alle typer virksomheter med å sette antikorrupsjonsarbeidet sitt i system.

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år med de betydelige virkningene det har på politisk stabilitet, forretningskostnader, internasjonal handel og fattigdom.

[img id="1"]

Under et frokostmøte i Oslo deltok en rekke sentrale aktører i det norske antikorrupsjonsarbeidet, deriblant Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, adm. direktør i Finans Norge,Idar Kreutzer, første nestleder Michael Tetzschner fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og Lene Svenne fra Kongsberggruppen.

Økokrimsjef Trond Erik Schea tror standarden vil kunne få betydning i norske straffesaker.

- Det finnes flere standarder og anbefalinger for selskapers anti-korrupsjonssystemer. Som uttrykk for internasjonal beste praksis anno 2016, vil ISO 37001 like fullt få betydning. For det første er dens balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et anti-korrupsjonssystem et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet står sentralt, sier Trond Erik Schea.

Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus, framhever at standarden er utarbeidet gjennom internasjonal konsensus.

- 60 land har gjennom sine eksperter deltatt direkte eller indirekte i arbeidet med denne antikorrupsjonsstandarden, og sammen har man kommet fram til en enighet om hva som skal til for å bekjempe korrupsjon. Standarden vektlegger ledelsens ansvar, men også forankringen og opplæringen som må skje i hele organisasjonen. Arbeidet mot korrupsjon må inngår i vanlig forretningsdrift, og ikke blir noe man jobber med «ved siden av», uttaler Mehus.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen