Ny kunnskap om lydisolering i trekonstruksjoner

Ny kunnskap om lydisolering i trekonstruksjoner

Prosjektet Silent Timber Build har bidratt til bedre prosjekteringsunderlag og mer tilgjengelig kunnskap om lyd i trekonstruksjoner. Det betyr mye for konkurransekraften til trekonstruksjoner i forhold til andre, tunge konstruksjonsløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Manglet kunnskap om akustikk i høye trehus

Bakgrunnen for prosjektet var et behov for mer kunnskap om akustiske egenskaper i fleretasjes trekonstruksjoner. Prosjekteringsverktøyene er mangelfulle, og kunnskapen ikke enkelt tilgjengelig i bransjen.

Trinnlyd i dekker er mest utfordrende

For å møte konkurransen fra tyngre byggematerialer er det spesielt viktig å forbedre lavfrekvensegenskapene i trekonstruksjoner. Prosjektet har derfor hatt fokus på trinnlydisolasjon i dekkekonstruksjoner, som utgjør den største utfordringen ved oppføring av boliger.

Arbeidet har omfattet innsamling, bearbeiding og analyse av laboratoriemålte data for etasjeskillere av tre, både bjelkelagsløsninger og etasjeskillere basert på massivtre. Konstruksjonene ble gruppert med utgangspunkt i hvordan vibrasjoner overføres fra komponent til komponent i konstruksjonen. Fordi en gulvkonstruksjon består av et overgulv, en bærende konstruksjonsdel og en himling, så får man en rekke kombinasjonsmuligheter når man varierer graden av kobling mellom komponentene.

[factbox id="1"]

Økt flatevekt og stivhet

Analysene viser at økt flatevekt og/eller økt stivhet i etasjeskilleren er nødvendig for å få bedre lydegenskaper for lavfrekvensområdet. I tillegg har egenskapene til de vibrasjonsisolerende produktene stor betydning. Sammen med Norgeshus har vi også analysert hvordan lyd og vibrasjoner overføres sideveis i leilighetsbygg med både horisontale og vertikale skillekonstruksjoner.

Etasjeskillere med trebjelkelag

Løsninger med trebjelkelag har vært den tradisjonelle måten å bygge på i Norge. Men det er helt nødvendig å utvikle bedre, mer robuste løsninger som kan sikre større markedsandeler for trekonstruksjoner i blant annet leilighetsbygg.

Nylig oppdaterte anvisning 522.511 i Byggforskserien viser løsninger og anbefalinger som er dokumentert så langt. Dataanalyser fra Silent Timber Build viser imidlertid nye muligheter. Måleresultater fra ni europeiske laboratorier er systematisert og analysert, og viser at de nordiske landene i liten grad har brukt flatevekt som et aktivt virkemiddel i trinnlydisolering. Eksempel på sammenheng mellom flatevekt og trinnlydisolasjon for to vanlige bjelkelagskonstruksjoner er vist i figur 1.

 

Figur 1. Trebjelkelag. Sammenheng mellom laboratoriemålt trinnlydnivå og flatevekten til gulvkonstruksjonen

Figur 1. Trebjelkelag. Sammenheng mellom laboratoriemålt trinnlydnivå og flatevekten til gulvkonstruksjonen.

 

Etasjeskillere med massivtre

Bruken av etasjeskillere med massivtre har økt i Norge de siste fem årene. Fra en forsiktig start for ca. 15 år siden er det utviklet nye løsninger og stadig ny dokumentasjon av egenskaper, også for lydisolasjon. I Silent Timber Build har vi samlet inn lydisolasjonsdata for massivtreløsninger fra noen europeiske laboratorier, også i Norge. Som for trebjelkelag, viser dataene at hybride løsninger med betong eller grus har blitt aktivt brukt i Mellom-Europa, men lite i de nordiske landene. Figur 2 viser eksempel på sammenheng mellom flatevekt og trinnlydisolasjon for massivtredekke med vibrasjonsisolert overgulv.

 

Figur 2. Etasjeskiller med massivtre. Sammenheng mellom laboratoriemålt trinnlydnivå og flatevekten til gulvkonstruksjonen

Figur 2. Etasjeskiller med massivtre. Sammenheng mellom laboratoriemålt trinnlydnivå og flatevekten til gulvkonstruksjonen.

Lydisolasjonsatlas

Lignum (Sveitsisk bransjeorganisasjon for bruk av tre) har utarbeidet et nettbasert lydisolasjonsatlas. Silent Timber Build har bidratt til å utvide databasen og forbedre søkeverktøyet. Verktøyet er åpent tilgjengelig og man finner beskrivelse av konstruksjonsløsninger og lydisolasjonsdata for inner- og yttervegger, etasjeskillere og tak.

Beregningsverktøy for lydisolasjon

Utvikling av beregningsverktøy har foregått i to parallelle spor. Spor 1 er modellering og beregning ved hjelp av elementmetoden (FEM). Verktøyet er spesielt egnet til å håndtere lave frekvenser. Modelleringen både av påtrykket (simulert fottrinn) og alle konstruksjonskomponentene er imidlertid krevende. Det vil si at det er helt nødvendig å verifisere beregningsresultatene med pålitelige måleresultater.

Koblingen mellom elementer, for eksempel stender og platekledning må modelleres så riktig som mulig. Dette utgjør også en viktig del av spor 2, som omhandler bruk av statistisk energianalyse (SEA). Dette verktøyet er spesielt godt egnet ved midlere og høyere frekvenser. Partner i prosjektet, InterAC har utviklet et slikt beregningsprogram, "SEAWood". Resultater for beregning av luftlydisolasjon viser god korrelasjon med målte verdier. SINTEF Byggforsk har gjennomført beregninger med programvaren og har dette tilgjengelig for nye anvendelser.

Silent Timber Build

SINTEF Byggforsk har deltatt i et forskningsprosjekt i EU-programmet WoodWisdom-Net. Prosjektgruppen har bestått av FoU-partnere fra 6 europeiske land og i tillegg 9 bedriftspartnere fra de samme landene. Norsk aktivitet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet hadde oppstart i 2014 og blir avsluttet våren 2017. Norsk industripartner har vært Norgeshus.

Resultater fra Silent Timber Build har blitt formidlet på ulike kurs, seminarer og internasjonale konferanser. Ved de norske møteplassene har det vært god deltakelse fra arkitekter, prosjekterende og entreprenører. Les mer om resultatene på prosjektets hjemmeside.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen