Det var god stemning da avtroppende leder for RIFs BIM-gruppe, Arve ønsket Ingrid Alvsåker lykke til som nyvalgt leder.
Det var god stemning da avtroppende leder for RIFs BIM-gruppe, Arve ønsket Ingrid Alvsåker lykke til som nyvalgt leder. (Foto: RIF)

Ny leder for RIFs BIM-gruppe

På siste møte i RIFs ekspertgruppe for BIM før sommeren ble Ingrid Alvsåker fra COWI enstemmig valgt til ny leder etter Arve Lønes fra Multiconsult som har vært leder de siste to årene.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Digitaliseringen skyter fart i Norge og norske rådgivere høster internasjonal anerkjennelse for sin BIM-kompetanse. Ekspertgruppen er derfor viktig for å sørge for at den norske rådgiverbransjen opprettholder rammebetingelser som gjør at vi kan fortsette utviklingen av dette fagområdet også i tiden fremover, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

RIFs ekspertgruppe for BIM er en faglig drivkraft og et kunnskapssenter for RIF sentralt og for RIF-medlemmene på BIM-området. Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet BuildingSMART sitt tverrfaglige brukerforum og EFCAs europeiske BIM Task Force. Gruppen avholder også jevnlig BIM-kurs basert på BuildingSMART sine læreplaner og var de første i Norge som utviklet dette kurset. Et av de pågående prosjektene i gruppa er utvikling av en Modell Modenhets Indeks veileder for BIM, i samarbeid med EBA.

Lønes har vært medlem av RIFs ekspertgruppe i flere år og leder siden 2016.

– Vi takker Arve for den strålende jobben han har gjort for RIF og RIFs medlemmer og ønsker samtidig Ingrid lykke til i rollen som ny leder for BIM-gruppen, avslutter Soilammi.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen