Byggesøknaden blir digital. En ny tjeneste fra Ambita og NoIS er under utvikling.
Byggesøknaden blir digital. En ny tjeneste fra Ambita og NoIS er under utvikling. (Illustrasjon: Ambita)

Ny løsning for byggesøknader rulles ut i norsk byggebransje

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) satser på en ny profesjonell tjeneste for byggesøknader. Målet er å forenkle byggesøknadsprosessen slik at saksgangen fra planlegging til ferdig godkjent byggesøknad er heldigital.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Målet er å utvikle markedets mest komplette og lønnsomme løsning for byggesøknad, sier forretningsutvikler i NoIS Tor Olav Almås.

– Første versjon av nye løsningen testes nå ut på utvalgte kunder i Norge, og foreløpig ser testresultatene veldig bra ut.

Nå har vi lykkes med å få på plass en viktig og sentral del av søknadsprosessen – nemlig heldigital nabovarsling. Nabovarling er lovpålagt i alle byggeprosjekter der man må søke om byggetillatelse.

Første kunder tar i bruk løsningen

– Prosjektet er nå i en fase hvor vi sender reelle nabovarslinger til de aktuelle mottakerne, forklarer Dag Øyvind Lien i Ambita.

– Det er flere aktører som skal levere digital nabovarsling i dette markedet, og det er veldig spennende å få være den første i bransjen som har lykkes med å sende et reelt nabovarsel fra en søker og til mottakers Altinn innboks, forklarer han.

Tradisjonelt har dette vært en manuell prosess, og hvor byggesøker må innhente informasjon om hvem som eier nærliggende eiendommer, og deretter sende ut riktig informasjon om byggeprosjektet til hver enkelt nabo. Alt dette kan nå gjøres heldigitalt utvalgte aktører som er med i testfasen / pilotfasen.

Gradvis utrulling

Ambita og NoIS jobber tett med utvalgte aktører i byggebransjen som nå tar i bruk løsningen. «Vi ruller ut løsningen gradvis mot stadig flere brukere. Selskapene som er med i tidlig fase vil være med å påvirke den løpende utviklingen av tjenesten,» forklarer Dag Øyvind Lien. Han påpeker at det tette samarbeidet med markedet er en viktig pilar i utviklingsarbeidet.

Prosjektet muliggjøres av tjenesteplattformen FellesTjenester Bygg som er utviklet av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Både Ambita og Nois er blant de som har fått konsesjon til å utvikle tjenester på denne plattformen. Plattformen er et fremdragende eksempel på godt samarbeid mellom offentlig og privat. DiBK har en klar visjon om å være en driver for digitalisering og å jobbe smartere i Bygg og Anleggsbransjen.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen