Ny strukturert hverdag for trebyggeri

Ny strukturert hverdag for trebyggeri

Trekonstruksjoner strekker seg opp i høyden med løsninger som tilfredsstiller dagens krav. Markedet og antall aktører innen trebyggeri øker.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nye standarden for utførelse av trekonstruksjoner ivaretar en sunn og innovativ utvikling mhp. trevirkets egenskaper.

Utførelsesstandarden for trekonstruksjoner er resultatet av over to års intensivt arbeid av en bredt sammensatt arbeidsgruppe under komiteen SN/K077 i Standard Norge. Arbeidsgruppen har vært ledet av Treteknisk.

Det overordnede målet for den nye utførelsesstandarden er koblingen mellom partene i en byggesak, med tydeligere kommunikasjonen og påvisning av tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet (kontroll) i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og prosjekteringsstandardene.

Utførelsesstandarden vil sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende og redusere behovet for detaljerte beskrivelser, som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller, som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter. Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell.

Spesielt håndteringen av fuktsikkerhet i byggeprosessen er ny. Det ligger krav til at byggverks skal oppføres fuktsikkert i PBL, men betydningen av lovkravet er lite forklart. Med den nye standarden avklares det på forhånd hvilke fuktnivå som skal overholdes og hvordan dette skal utføres og kontrolleres i byggeprosessen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen