Ny tiårig Groruddalssatsing

Ny tiårig Groruddalssatsing

Statsråd Jan Tore Sanner og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen signerte fredag 12. august 2016 en programbeskrivelse for ny tiårig Groruddalssatsing (2017-2026). Programbeskrivelsen viser hovedretningen for satsingen og organiseringen av det videre arbeidet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Groruddalssatsingen vil fra 2017 bygge videre på erfaringene fra satsingens første ti år, og spisses inn mot de temaer og geografiske områder der behovene for en ekstra innsats er størst.

– Vi har lært mye etter ti år med Groruddalssatsing. Nå tar vi denne lærdommen med oss videre. Vi vektlegger derfor oppvekst og utdanning, arbeid og aktivitet i nærmiljøet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Groruddalssatsingen har gitt mange gode resultater, men det er fortsatt behov for ekstra innsats i Groruddalen. Alle skal ha et godt og trygt nærmiljø å bo og vokse opp i. Vi skal jobbe for at flest mulig føler seg inkludert i samfunns- og arbeidsliv, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Gjennom en koordinert innsats som retter seg mot både barn og unges oppvekst og skolegang, voksenbefolkningens tilknytning til arbeidslivet og nærmiljøkvaliteter i lokalområdene, skal Groruddalssatsingen bidra til inkludering og deltakelse i utdanning, arbeidsliv, lokalsamfunn og storsamfunn ved å forebygge og redusere ulike former for utenforskap.

Hovedmål for den nye Groruddalssatsingen (2017-2026) er at programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Finansiering avklares i de årlige budsjettene i både stat og kommune.

LANDSKAPSARKITEKTUR/ 7. desember 2018

Studentby med blågrønn ramme

Campus Ås skal få nesten 800 nye studenthybler i massivtre. Swecos rådgivere har vært med på prosjektet fra dag én. – Det er stor stas å få følge et prosjekt helt fra tidlig fase til realisering, sier Swecos landskapsarkitekt Ingrid Fallet. Les hele saken

Til toppen