Ny veileder for bedre miljøvennlige materialvalg

Ny veileder for bedre miljøvennlige materialvalg

Norwegian Green Building Council har utviklet en ny veileder som gjør det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. – For oss har det vært viktig å finne fram til produsenter som ikke nødvendigvis dyrest, men som fronter kvalitetsprodukter, forteller den norske prosjektlederen Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nye veilederen retter seg spesielt mot byggherrer som ønsker å bestille miljøvennlige materialer, men som mangler kompetanse til å spesifisere kravene.

– Vi håper at vi får mer enhetlige og strømlinjeformete krav i prosjektene, fra byggherre via arkitekt, rådgivere og utbyggere, forteller den norske prosjektlederen, teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening. Hun er spent på om veilederen blir tatt i bruk.

Den norske prosjektlederen Dyrstad Pettersen forteller at det har vært viktig å stille krav slik at det er mange nok leverandører som kan levere materialer til prosjektene.

– For oss har det vært viktig å finne fram til leverandører som er i det øverste sjiktet kvalitetsmessig. Ikke nødvendigvis dyrest, men de som fronter kvalitetsprodukter, sier hun.

[factbox id="1"]

I veilederen er det lagt inn 4 ulike indikatorer for kravene, som Co2, bruk av resirkulert råstoff , innhold av helse og miljøfarlige stoffer og emisjoner til inneklima. Kravene er tilpasset de enkelte produktgruppene for å være sikker på at det er produkter som kan tilfredsstille kravene.

Teknisk forskrift (TEK) stiller krav til at bygningsprodukter har lave emisjoner og er uten giftstoffer, men kravene har vist seg vanskelige å følge i praksis. Inntil nå har byggevareprodusentene måttet forholde seg til svært ulike funksjons- og dokumentasjonskrav, og kompetansen til å tolke dokumentasjonen har vært dårlig i alle ledd. Det er stor rift om de materialspesialistene som finnes.

Nå har altså Norwegian Green Building Council (NGBC) – som er eier av miljøsertifiseringssverktøyet BREEAM – sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island ferdigstilt prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials. Et av resultatene fra prosjektet, er en veileder med forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

I Norge har også blant annet Sintef Byggforsk, Byggevareprodusentenes Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere. Prosjektet som har gått over to år, har i tillegg til veilederen utarbeidet flere nyttige rapporter, der Dyrstad Pettersen har vært den norske prosjektlederen.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen