Nye forslag til HL-senterets tilbygg

Nye forslag til HL-senterets tilbygg

Sju arkitektfirma har nå levert sine forslag til utvidelse av Villa Grande og Senter for Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter en innledende runde der 64 arkitektfirma meldte sin interesse for å delta i en begrenset plan- og designkonkurranse, ble i desember i fjor sju arkitektfirmaer valgt ut. De sju, ALA Architects, Carl Viggo Hølmebakk, DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects, Jarmund/Vigsnæs, Jensen og Skodvin, Snøhetta og Transborder har nå levert sine forslag.

– Forslagene preges av spennende samtidsarkitektur med stor variasjon i uttrykket, sier prosjektleder Lasse Kwetzinsky i Statsbygg.

Fagjury

Nå skal en oppnevnt fagjury på fem personer i gang med å vurdere forslagene. Viktige kriterier blir blant annet arkitektonisk kvalitet/uttrykk og ivaretakelse av eksisterende kulturminner.

Trolig kåres en vinner innen utgangen av mars. Vinnerprosjektet skal så danne grunnlag for å søke finansiering for videre gjennomføring av prosjektet.

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag av HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, å planlegge en utvidelse av lokalene på Villa Grande på Bygdøy i Oslo. Det nye tilbygget blir på inntil 640 kvadratmeter og skal romme fleksible utstillingslokaler, tilrettelagt for undervisning, for senterets kommende utstillinger om minoriteter, samt publikumsarealer og verksted.

Fra tirsdag 14. februar vil det være en utstilling av alle konkurranseutkastene på HL-senteret i Villa Grande.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen