Holmen svømmehall.
Holmen svømmehall. (Bilde: Olav Heggø)

Nye Holmen svømmehall bader i energismarte løsninger

I sommer sto den nyskapende og muligens mest miljøvennlige svømmehallen i Norge klar i Asker. Dette moderne bygget med en fasade av sementbaserte fasadeplater kledd med trespiler av eik føyer seg fint inn i landskapet på Nesbru. Det er anlagt et stort åpent grøntområde på taket og svømmehallen henter energi fra både solcellepanel, solfangere og fra 15 energibrønner på tomten.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

For også å bruke minst mulig energi er fasadeisoleringssystemet REDAir FLEX fra AS Rockwool benyttet. Dette er et ventilert fasadesystem som tilfredsstiller kravene til passivhus og andre lavenergibygg. Systemet har gitt svømmehallen et svært behagelig inneklima i tillegg til at steinullens gode brannhemmende egenskaper har økt byggets brannsikkerhet. Til dette prosjektet er det brukt 1600 m2 REDAir FLEX i 35 cm tykkelse på utsiden av konstruksjonen.

Daglig leder Per Urdahl hos Solel as, som har levert de 116 solcellepanelene til dette banebrytende prosjektet, forteller at kombinasjonen med å bruke solceller og Rockwool REDAir FLEX som utvendig isolasjon, er svært god. Dette blant annet fordi solcellepanelene kan monteres direkte på isolasjonsplatene med bare en mørk duk imellom. Dette gjør at bygningen ikke bare produserer energi, men at også byggherren sparer kledningsmateriell.

Svømmehallen på Holmen er tegnet av islandske Arkis arkitektar og er gitt status som forbildeprosjekt i Futurebuilt-programmet og har fått støtte fra både Enova og Innovasjon Norge. I dette prosjektet er ingenting overlatt til tilfeldighetene og håpet er at andre svømmehaller vil bli bygget etter de samme prinsippene.

Til toppen