Nye Jordal Amfi blir forsinket

Nye Jordal Amfi blir forsinket

Nye Jordal Amfi vil stå klar til seriestart i september 2019, ett år etter planlagt ferdigstillelse. Årsaken er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer komplisert enn først antatt. Prosjektet jobber fremdeles innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

Kompliserte grunnarbeider

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.

[factbox id="1"]

– Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.

I tillegg til de utfordringer Hovinbekkens beliggenhet har medført, har byggearbeidet også synliggjort mer kompliserte grunnforhold ved at det er påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

Minimerer ulempene for naboene

Arbeidene er nå godt i gang og det er full aktivitet på byggetomten der Oslos nye hovedarena for ishockey skal ligge.

[img id="1"]

– Byggeplassen har beboere tett inntil seg, og for oss er det svært viktig å ivareta sikkerheten og kunne gjennomføre byggearbeidene på en trygg og god måte. Vi er opptatt av å ha en god dialog med naboene, og vil arbeide for å minimere ulempene i byggeperioden, sier Eli Grimsby.

Gode løsninger for brukerne

I dag spiller VIF Hockey Elite hjemmekampene sine i Furuset Forum og har treningsfasiliteter i Ungdomshallen på Jordal. VIF Hockey Bredde trener og spiller kamper i Ungdomshallen samt i den midlertidige ishallen som er oppført på Jordal. Også VIF Trolls og øvrige brukere av idrettsanleggene på Jordal blir berørt av forsinkelsen.

– Etter at vi nå har mottatt informasjon om forsinkelsen, vil vi gå i dialog med brukerne for å finne gode, midlertidige løsninger og så langt som mulig minimere ulempene i den utvidede byggeperioden, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Arena for elite og bredde

Nye Jordal Amfi skal, i likhet med den gamle hallen som nå er revet, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Hallen skal utformes med arealer for publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Nye Jordal Amfi skal gi meropplevelser til både utøvere og publikum og være en selvsagt og foretrukken arena for landskamper i fremtiden. Hallen vil ha et bruksareal på rundt 11 500 kvadratmeter og med plass til rundt 5 500 publikum.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen