Nye muligheter med papirløst på byggeplass

Nye muligheter med papirløst på byggeplass

Årets buildingSMART-konferanse hadde en praktisk tilnærming, der man viste hvordan de ulike aktørene i bygge- og infrastrukturprosjekter kan benytte åpenBIM. Tema falt i god jord, og konferansen var fullsatt.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Saken er publisert med tillatelse fra Samferdsel & Infrastruktur.

– Med årets konferanse ønsket vi å synliggjøre de menneskelige og praktiske sidene ved gjennomføringen av BIM, heller enn kun å fokusere på avansert kommunikasjon og kompleks teknologi. Hensikten var å vise at åpenBIM ikke bare kan brukes på de store prosjektene, at åpenBIM ikke nødvendigvis krever spesialistkompetanse eller kostbare dataverktøy, forteller daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge som åpnet konferansen med å snakke om strategier for helhetlig digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

[img id="1"]

Konferansen presenterte ulike praktiske metoder og BIM-verktøy, og byggeksempler. Det ble vist til BIM-kravene, som er på vei inn i år, og hvordan disse kan oppfylles. Konferansen trakk fram at fire av store, offentlige byggherrene stiller krav til bruk av åpenBIM i sine prosjekter. 1. juli trer en avtale i kraft som omfatter Helse Sør-øst, Helse-Midt, Forsvarsbygg og Statsbygg, der alle vil kreve åpenBIM i alle sine prosjekter. Under konferansen fortalte representanter for virksomhetene hvordan de vil følge opp avtalen. Spørsmålet er om norske virksomheter er klare til å møte kravene fra de store.

Skinnarland mener at 2016 blir stående som det året da digitaliseringsbølgen for alvor tok Norge. Han fortalte at selv om åpenBIM ikke har vært et bastant krav tidligere, kommer dette for full fart inn i år.

– Det er mange som ennå lever i den villfarelse at åpenBIM og digitalisering ikke angår dem. Men det er feil. I løpet av det siste året har det skjedd utrolig mye innen åpenBIM, og det finnes i dag mange gode løsninger, sier Skinnarland

Bjørn Gisle Hodneland i Norconsult Informasjonssystemer fortalte hvordan Statsbygg vil benytte sine omfattende krav om bruk av BIM, digital samhandling og Lean i byggeprosessen med Kunst og design høgskolen i Bergen.

buildingSMART-guiden

Under konferansen delte NTNU Gjøvik, Statsbygg og NMBU fra sine erfaringer med bruk av «buildingSMART Norge Guiden». Guiden er verktøyet som gjør det mulig for bestiller, på enkel måte, å lage en prosjektilpasset BIM manual. Guiden skal sikre en konsistent standard av de krav som stilles, og retter seg til et bredt publikum. Det trenges ingen ekspertkompetanse innen BIM og IFC-formatet for å bruke den.

[img id="2"]

Anleggsleder Markus Berget i Caverion viste hvordan selskapet bruker åpenBIM på byggeplass. Han gikk gjennom digitale løsninger og hvordan byggeprosjekter tar med seg modellen og digitale arbeidstegninger med ut på byggeplassen. På denne måten skaffer de seg full oversikt over jobben som skal gjøres, fremdrift, status og kvalitetssikring.

Papirløst i praksis

På slutten av konferansen ble det tatt opp hvilken overordnet strategisk betydning bruken av de digitale redskapene kan bety for samfunnet, og for aktørene som er involvert i byggeprosessen. Sammen med Harald Juvland i AF-gruppen viste sivilingeniør Marius Jablonskis i Norconsult hvordan de har jobbet papirløst med utbyggingen av Vamma kraftverk, der Hafslund var oppdragsgiver. Entreprenøren bygget kraftverket utelukkende ved hjelp av en digital modell.

Jablonskis og Juvland gav deltakerne innblikk hvordan hele verdikjeden i praksis benyttet seg av noen av mulighetene som ligger i bruken av BIM-modell på byggeplass. De berørte også overordnete strategiske spørsmål knyttet til fremtidens bruk av BIM, hvilke konsekvenser digitaliseringen får for kontraktregimet, for entreprenøren når han ikke får tegninger og hva som må til for å oppføre bygg uten bruk av tradisjonelle tegninger.

Jablonskis og Bugge mener bruk av BIM i fremtiden vil øke den samfunnsmessige verdiskapingen. Men de innrømmet at der ikke så enkelt å få det ordentlig til, siden mennesket av natur er reservert som art, og ikke liker å forholde seg til det som er ukjent. De mener at for bedre utnyttelse av mulighetene med BIM, er det nødvendig å utfordre gamle vaner. Bedriftene må våge mer, og de må utforme strategi også for det ukjente, og så stupe uti med hodet først, som et team, sa de.

 

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen