Nye opplæringskrav for stillas

Nye opplæringskrav for stillas

Det har nå kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 17 om Arbeid i høyden, er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016. De som allerede har opplæring i stillasbygging i henhold til tidligere forskriftskrav (36 teori og 72 praksis), trenger ikke ny opplæring. Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at tidligere opplæring dekker opplæring i nødvendige stillastyper.

Det var tidligere ikke krav til å kunne dokumentere nødvendig opplæring for montering av stillas under fem meter. Dersom det kan dokumenteres at nødvendig teoretisk og praktisk opplæring er gitt i henhold til krav i § 7-2 til 7-4, anses det ikke som nødvendig å gjennomføre ny opplæring. Opplæringskravene gjelder også rullestillas.

Mer om krav til opplæring finner du her og her.

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen