Nye opplæringskrav for stillas

Nye opplæringskrav for stillas

Det har nå kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 17 om Arbeid i høyden, er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016. De som allerede har opplæring i stillasbygging i henhold til tidligere forskriftskrav (36 teori og 72 praksis), trenger ikke ny opplæring. Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at tidligere opplæring dekker opplæring i nødvendige stillastyper.

Det var tidligere ikke krav til å kunne dokumentere nødvendig opplæring for montering av stillas under fem meter. Dersom det kan dokumenteres at nødvendig teoretisk og praktisk opplæring er gitt i henhold til krav i § 7-2 til 7-4, anses det ikke som nødvendig å gjennomføre ny opplæring. Opplæringskravene gjelder også rullestillas.

Mer om krav til opplæring finner du her og her.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen