Nye opplæringskrav for stillas

Nye opplæringskrav for stillas

Det har nå kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 17 om Arbeid i høyden, er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016. De som allerede har opplæring i stillasbygging i henhold til tidligere forskriftskrav (36 teori og 72 praksis), trenger ikke ny opplæring. Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at tidligere opplæring dekker opplæring i nødvendige stillastyper.

Det var tidligere ikke krav til å kunne dokumentere nødvendig opplæring for montering av stillas under fem meter. Dersom det kan dokumenteres at nødvendig teoretisk og praktisk opplæring er gitt i henhold til krav i § 7-2 til 7-4, anses det ikke som nødvendig å gjennomføre ny opplæring. Opplæringskravene gjelder også rullestillas.

Mer om krav til opplæring finner du her og her.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen