Energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik, gleder seg til å følge med på hvor mye energi CO2-gråvannsvarmepumpen produserer.
Energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik, gleder seg til å følge med på hvor mye energi CO2-gråvannsvarmepumpen produserer. (Foto: Undervisningsbygg)

Nytt enøk-tiltak kan spare skolen for 81.000 kWh

Undervisningsbygg er i gang med et nytt enøk-prosjekt på Møllergata skole, der avløpsvann fra dusjene skal varme opp tappevannet på skolen. Det kan spare skolen for 81.000 kilowattimer i året.

  • Enøk
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mange skoler i Oslo har dusjanlegg med stort varmtvannsforbruk, der energien fra dusjvannet ikke blir utnyttet. På Møllergata skole har de nå installert en CO2-gråvannsvarmepumpe som utnytter varmen i dusjvannet til å varme opp tappevannet på skolen.

– Er det suksess på Møllergata skole, vil vi også vurdere å installere CO2-gråvannsvarmepumper på andre skoler, sier energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik.

Med gråvann menes alt avløpsvann fra et bygg, unntatt kloakk. Gråvann er derfor en ypperlig varmekilde som utnytter det som ellers ville vært varmetap.

Innovasjon

Nyvinningen er at Undervisningsbygg har valgt å bruke CO2 som arbeidsmedium i varmepumpen. CO2 har den fordelen at det er et naturlig kuldemedie som hverken er brennbart eller giftig.

– Undervisningsbygg går i front med å prøve en ny teknologi som benytter et naturlig kuldemedie i en gråvannsvarmepumpe, noe som så vidt meg er bekjent ikke har blitt gjort før, sier Wik.

Foreløpig er CO2-gråvannsvarmepumpen kun i prøvedrift. Om få uker vil Wik få tilgang til produksjonsdata som viser hvor mye energi pumpen produserer.

– Jeg gleder meg - dette er et svært spennende prosjekt, sier hun.

Fakta:

  • CO2-gråvannsvarmepumpen har en høy COP (Coefficient Of Performance) på opp mot 10. COP er en betegnelse på effektiviteten til varmepumpen
  • Høy COP = høy energibesparelse
  • CO2 har nesten ingen drivhuseffekt (GWP=1)
  • Til sammenlikning har de konvensjonelle varmepumpene GWP (Global Warming Potential) på over 2000. Den vanligste drivgassen R410A har GWP på 2088. 

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen