Nytt Enova-tilbud skal få fram flere energiløsninger

Nytt Enova-tilbud skal få fram flere energiløsninger

Nå kan du få støtte fra Enova til konseptutredninger for grønne energiløsninger i bygg og områder. Første søknadsfrist er allerede 15. april.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Usikkerheten gjør at beslutningstakerne i stedet velger velkjente løsninger. Gjennom det nye programmetStøtte til konseptutredninger for grønne bygg og områder vil vi bidra til utredninger som skaper et bedre beslutningsgrunnlag, og gjennom det forhåpentligvis bidra til mer innovasjon, sier fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Magni Fossbakken.

Støtteprogrammet utlyses som en konkurranse, og den første fristen for å søke er allerede 15. april. For de som ikke når opp i første runde, blir det nye muligheter i juni, september og november. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte gjennom den nye konkurransen, men dekker maks 50 prosent av kostnadene.

Fem typer  løsninger

Det er fem typer innovative løsninger Enova ønsker å prioritere gjennom dette programmet:

  1. Løsninger mellom bygg som ser energisystem og løsninger i et områdeperspektiv
  2. Løsninger utenpå bygg: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
  3. Løsninger inne i bygget: F.eks. tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys
  4. Måling og styring
  5. Bygg med forenklede systemløsninger

– Vi har valgt områder hvor vi ser et behov for mer innovasjon. På veien mot lavutslippssamfunnet er det viktig at bygge- og energibransjen får fram enda flere energismarte og konkurransedyktige løsninger .Bransjen har selv etterlyst et slikt tilbud, så vi håper at de som sitter på gode konsepter griper muligheten, sier Fossbakken.

I den første utlysningsrunden vil løsninger mellom bygg bli prioritert. For å få støtte, må konseptet som blir utredet planlegges for bruk i konkrete bygg eller områder. Søkerne må samtidig dokumentere at løsningene innebærer et vesentlig sprang fra etablert praksis. De viktigste kriteriene som de konkurrerende søknadene vil bli vurdert etter, er prosjektenes nytteverdi, kunnskapsgenerering og støttebehov.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen