Nytt EU-nettverk: Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet

Nytt EU-nettverk: Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet

For å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, støtter forskningsrådet etablering og drift av flere EU-nettverk. Et nytt EU-nettverk med fokus på miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet ble etablert februar 2016.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gjennom nettverket vil samarbeidet mellom norske nøkkelaktører på området forsterkes. Samarbeidet vil fokusere på felles mål om økt samarbeid med ledende europeiske aktører samt økt deltakelse i Horisont 2020.

[factbox id="1"]

Vil bli en møteplass

Fokusområdet "Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet" ser på samspillet mellom energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøvennlige varme- og kjøleløsninger samt smarte styringssystemer – både i selve bygget og i byggets nærområde. Nettverket vil bli en møteplass for å dele samt videreutvikle kunnskap.

Interesser og muligheter inn mot Horisont 2020 vil identifiseres, og den internasjonale kontaktflaten mot Europa vil økes gjennom deltakelse i relevante Horisont 2020-møter. Gjennom prosjektet vil nettverkets kompetanse sammenkobles og markedsføres, og slik bidra til at medlemmene er attraktive som partnere i gode konsortier som planlegger søknader til Horisont 2020-utlysninger.

SINTEF Byggforsk leder nettverket, og per februar 2016 deltar Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Snøhetta, Caverion, GK, Multiconsult, Skanska og NTNU.

Ønsker du å delta i nettverket?

EU-nettverket består av aktører med et engasjement innen miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Enkelte av disse aktørene er allerede engasjert i norske eller europeiske forskningsprosjekter og/eller FME-senteret ZEB, mens andre aktører ikke har slik erfaring. Nettverket vil bidra til at aktørene øker sin deltakelse på energiområdet i Horisont 2020. Deltakelsen er gratis.

Oppstartsmøtet for EU-nettverket er 14. mars. Hvis du ønsker å bli med i EU-nettverket, kontakt Åse Lekang Sørensen i SINTEF: ase.sorensen@sintef.no

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen