Nytt lederskap skal ta Veidekke Bygg til nye høyder
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Nytt lederskap skal ta Veidekke Bygg til nye høyder

Han har gjort det før. Mangedoblet omsetningen under sin ledelse. Nå er han klar for nye oppgaver i samme konsern. Hans erklærte mål er at resultatene skal bedres – og ta igjen markedsandeler der de har falt etter konkurrentene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Profilen denne gang er Hans Olav Sørlie, ny konserndirektør i Veidekke Bygg Norge. Sørlie har en svært bred faglig bakgrunn, og har snart jobbet imponerende 25 år i Veidekkekonsernet. Nå har 52-åringen klatret til topps i konsernet: Han ble nemlig nylig utnevnt til øverste leder for Veidekkes byggevirksomhet i Norge. Fremtidens Byggenæring har tatt en prat med den nyslåtte konserndirektøren og snakket med ham om fortid og fremtid, og ikke minst hvordan byggebransjen vil kunne utvikle seg i nær fremtid.

Snudde Oslo

– Du har vært med på tøffe tak tidligere, er du klar for å ta Veidekke Bygg like langt som du greide med Oslo-avdelingen?

– Nå vil jeg jo først understreke at det ikke var jeg alene som oppnådde de gode resultatene vi fikk til i Oslo. Det var svært mange som bidro med godt arbeide hver eneste dag, som gjorde at vi kunne snu utviklingen etter en sterk utforbakke i bakkant av finanskrisen: Faktisk var vi nede på 600-merket da jeg tok over.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– 600-merket? Hva er det for noe?

– Hehe, det betyr 600 millioner kroner i omsetning. For noen kan dette være mye, men for oss i Veidekke Bygg Oslo som falt fra en milliard var det stor nedtur. Så det var bare å brette opp ermene og tråkke til alt man orket over hele fjøla. Vi hadde heldigvis mange dyktige medarbeidere, og sammen tok vi ansvar og fikk til positive resultater ganske raskt. I løpet av en 9-års periode greide vi å få på plass en omsetning på 3,5 milliarder kroner. Dette skjedde riktignok i en tid hvor byggebransjen var i oppgang, og det trengte vi etter den nedturen vi hadde vært igjennom. Det var en tøff reise i Osloavdelingen, men det gjorde samtidig at vi kunne bygge opp en robust, solid og livskraftig organisasjon, og som viste seg å kunne lykkes i et krevende byggmarked.

Byggevirksomhet handler ikke om soloprestasjoner, men om tett samspill og at vi hele tiden utvikler og forbedrer oss.

- Hans Olav Sørlie

– Det er dette du skal gjenskape i hele Norge?

– Målet må i alle fall være å ekspandere og øke lønnsomheten, sier han lett filosoferende. Han tar en liten pause, som for å tenke seg om, og så kommer det: Ja, jeg tror at det er både marked og rom for å gjøre det. Det vil jo være noe forskjellig landet rundt, det er klart. Men i sum tror jeg at det skal være mulig å få til en betydelig vekst, sier han med et smil. Han innrømmer likevel at det var en ganske så voldsom reise han var med på i de 9 årene som gikk fra finanskrisa og til han altså nå tar over som toppsjef for Veidekke Bygg Norge.

Nei til svart arbeid

– Byggebransjen har vært preget av en rekke skandaler i den siste tiden – med avsløringer av betydelig svart omsetning. Hvordan stiller Veidekke seg til dette?

– Dette har vi høyt på agendaen, og det er noe vi jobber med hele tiden. Vi var så vidt jeg vet først ute med å innføre krav om at det ikke skal kunne være mer enn 2 ledd med underentreprenører, og vi tok tidlig initiativ for å få til et samarbeide med skattemyndighetene. Det er viktig at alle som kan bidra er med på å bekjempe svart omsetning, og at hele verdikjeden jobber sammen for at seriøse aktører skal vinne fram i bransjen, understreker konserndirektøren i Veidekke Bygg Norge.

– Er dere mindre utsatt for slike useriøse aktører, siden dere er så store?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har fått med oss de andre store entreprenørene i bransjen på en felles satsing fordi vi alle føler et sterkt samfunnsansvar. Jeg håper virkelig at felles innsats skal resultere i en sterk reduksjon av - og på sikt fjerne helt - etterspørselen etter svart arbeide og alle former for sosial dumping. Det er viktig for oss alle, og jeg håper at det kommer på plass enda sterkere verktøy for å stanse de kriminelle om nødvendig, slår han fast.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Hvem er den typiske Veidekkekunden?

– Vi har et svært bredt spekter av kunder, men den største og viktigste gruppen er profesjonelle flergangskunder.

Solid bakgrunn

Selv har Hans Olav Sørlie en solid bakgrunn innenfor byggebransjen, og det meste av denne erfaringen har han hentet i forskjellige posisjoner i Veidekke. Han er 52 år gammel, gift og har tre barn på henholdsvis 11, 14 og 17 år og en vorstehhund. Han bor på Kjelsås, og nevner diverse fritidsinteresser som langrenn og friluftsliv i fjellet når han blir spurt. Han er ellers en herremann som ikke forteller alt for mye om seg selv og sitt privatliv, han blir langt mer snakkesalig når han får lov til å snakke om bedriften han jobber i, og spesielt de ansatte under hans ledelse. Da kvikner han til, og man hører at hans engasjement er langt ut over det stillingsbeskrivelsen hans måtte kreve.

– Men du har ingen fritidsproblemer, altså?

– Hvilken fritid, haha. Nei da, det er klart at en slik jobb krever sitt, men jeg er opptatt av å ha tid til familien også, og til et par fritidssysler. Det tror jeg vi trenger alle sammen, sier han med ettertrykk.

– Hvordan satser man så for å bli leder for Veidekke Bygg?

– Det er vel ikke akkurat noe man bare bestemmer seg for. Til det er veien både for lang og innfløkt. Jeg har snart jobbet 25 år i Veidekke. Før jeg kom hit var jeg tømrer i 5 år, forteller han. Så begynte han på Teknisk Fagskole. Læresuget var stort, så han fortsatte på NTNU før han kom til Veidekke som sivilingeniør i 1994.

– Hvordan opplevde du det?

– Det var helt fantastisk å få den sjansen etter årene på skolebenken! Studiene ved Fagskolen og NTNU, kombinert med praktisk erfaring, ga meg et veldig godt utgangspunkt for oppstarten i Veidekke. En annen ting er at jeg under studietiden opparbeidet meg et nettverk: Folk som den dag i dag er mine omgangsvenner og kolleger. Derfor må jeg si at årene ved Fagskolen og NTNU var svært viktige for meg, slår han fast.

Tøff tid

– Likevel skulle det bli en tøff tid å komme inn i bransjen på?

– Ja, slutten av 80-tallet og starten på 90-tallet var en svært vanskelig tid for byggebransjen. Men så snudde det jo, og i årene etter har det grovt sett vært en mer eller mindre sammenhengende opptur. Jeg gikk gradene via anleggsledelse, prosjektledelse og til altså å være så heldig å få lede byggevirksomheten først i Oslo og så på Østlandet. Nå i juni var turen kommet til å overta som leder for Veidekke Bygg Norge.

Jeg har hatt flinke læremestre rundt meg, og mange inspirerende ledere som har betydd mye for meg.

- Hans Olav Sørlie

– Så det er ikke bare dårlig fantasi som har ført til at du ikke har byttet arbeidsplass, altså?

– Nei, avgjort ikke, ler han som svar. Og legger til at Veidekke i kraft av sin størrelse og bredde i markedet kan friste folk med nær sagt alle mulige arbeidsoppgaver. I tillegg har selskapet en kultur og et menneskesyn han verdsetter høyt, så det har aldri falt ham inn å søke ansettelse noen annen plass. Veidekke har gitt ham utfordringer og muligheter som gjør at han hele tiden har kjent at det har vært en spennende og utfordrende jobb.

– Siden du har steget i gradene kontinuerlig, taler vel det også sitt tydelige språk om at du har bidratt betydelig også til Veidekke?

– Det er svært hyggelig å bli satt pris på, og noe riktig må jeg jo ha gjort. Men byggevirksomhet handler ikke om soloprestasjoner, men om tett samspill og at vi hele tiden utvikler og forbedrer oss. Jeg har hatt flinke læremestre rundt meg, og mange inspirerende ledere som har betydd mye for meg. Jeg vil også nevne at Veidekkes blotte størrelse også åpner muligheten for å se fremover og møte markedets utfordringer på en helt annen måte, enn om man arbeidet i en mindre bedrift, understreker han.

– Kan du utdype det litt nærmere?

– Ja, la oss bare se på den tekniske utviklingen et øyeblikk: Det som skjer nå, med digitalisering og en teknisk utvikling som bare går raskere og raskere, skaper en helt ny hverdag for oss i byggebransjen. Kontraktene blir større og mer komplekse. Fordi vi er så store, kan vi utvikle egne kompetanse HUB’er – også i samarbeide med blant annet våre leverandører der det måtte passe. Det betyr bedre løsninger for kundene, samtidig som det for oss betyr en sjanse til å utvikle oss videre. Det er en sjanse vi skal vite å ta vare på, understreker han.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Betyr det at Veidekke Bygg under din ledelse kommer til å bli enda mer i front når det gjelder teknisk utvikling?

– Ja, det vil det bety. Ny teknologi og kunnskap har vært viktig for oss i mange år. Men siden utviklingen går stadig raskere og kravene til oss innenfor miljø, energi, innovasjon og digitalisering vil bli stadig tøffere, er det viktig å fortsette satsingen på teknologiutvikling, sier han med ettertrykk.

Egne ansatte

– Hvor mange ansatte har dere, og hva er forholdet deres til innleie av mannskap?

– La meg først minne om at Veidekke har gått i front når det gjelder å samarbeide med myndighetene om et seriøst, oversiktlig og ryddig arbeidsliv. Vi var for eksempel først ute med det som omtales som trepartsavtalen mellom entreprenør, kunde og skattemyndigheter på det store Vollebekk-prosjektet for OBOS, og vi ønsker å være en langsiktig pådriver for et seriøst og godt organisert arbeidsliv. Vi tok tidlig et valg da EU's grenser åpnet seg, og det å satse på egne ansatte passer fortsatt som hånd i hanske med vårt syn på å drive entreprenørvirksomhet.

– Likevel er det mange som baserer seg på innleie når man skal ta toppene i prosjekter?

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Javisst er det så. Og jeg kan se fordelene ved akkurat det. Jeg vil understreke at Veidekke på ingen måte sier et absolutt nei til å leie inn folk når det gjelder å få løst topper i prosjekter. Men poenget mitt er at det skal være en gjennomtenkt del av en strategisk plan, slik at det ikke skjer vilkårlig.

– Lar det seg i det hele tatt styre i en hektisk hverdag?

– Ja, det vil jeg avgjort si. Det handler om å ha et avklart forhold til hvor stor andel av egne ansatte vi vil ha. Vi ønsker som sagt å ha en svært høy andel egne ansatte på våre prosjekter, og satser strategisk i forhold til det.

Byggeplass

– Hjelper det å ha «startet opp på byggeplass» når du skal bidra til å utvikle en slik strategi fremover?

– Ja, avgjort. Når man selv har hatt skoen på, vet man jo hvor den trykker, ikke sant? Med erfaring fra byggeplass vet man blant annet hvor flaskehalsene gjerne kommer, hva som er utfordrende for de forskjellige fagene, når utfordringer gjerne oppstår og ikke minst betydningen av å satse på helse, miljø og sikkerhet. Det samme gjelder viktigheten av høy trivsel og et godt arbeidsmiljø på byggeplassen. Det blir vanskeligere om det er mange som er innleid. Når det er sagt, må også vi som driver en virksomhet med nærmere 3000 egne ansatte og minst like mange som jobber for våre underentreprenører, forholde oss aktivt til innleie. Vi registrerer at mange underentreprenører har en stor grad av innleie, men har et bevisst forhold til dette hele tiden og søker å balansere det så godt som det lar seg gjøre, slår han fast.

– Hva er det viktigste for å sørge for at byggebransjen har stabile og egne ansatte i årene som kommer?

– For det første må vi sikre oss stabil rekruttering, og det har ikke vært noen selvfølge tidligere. I år opplevde vi endelig at det var flere som søkte seg til yrkesfag enn til studiespesialisering på videregående utdanning, og det er en svært hyggelig utvikling. Så må vi verdsette og ta vare både på våre lærlinger og de øvrige medarbeiderne, og motivere gjennom involvering og utvikling. Byggkompetanse er uhyre viktig for ethvert land, sier han etter en liten tenkepause. Han er en ettertenksom mann, Hans Olav Sørlie. Det ser ut som om han gjør lite eller ingenting uten etter en grundig gjennomgang av hva som kan være konsekvensen av det han gjør eller sier.

Å ha en jobb som kan påvirke så mange menneskers hverdag er veldig spennende.

- Hans Olav Sørlie

– Selvforsyningsgraden innenfor byggenæringen er viktig, og den bør være høy, sier han etter nok en liten pause. Han mener at Veidekkes strategi akkurat på dette feltet strekker seg langt ut over en holdning til hvordan et firma skal forholde seg til sine ansatte: Det handler om hvilken sikkerhet landet vårt skal ha for å ha kompetanse nok i fremtiden. Han er også opptatt av at de ansatte i Veidekke skal ha det bra på arbeidsplassen sin. Dyktige og motiverte medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs.

– Hva er viktigst for deg som leder Hans Olav Sørlie – hva er drivkraften din?

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Det spørsmålet stiller man seg gjerne når man står overfor en stor endring som det å skifte jobb. For meg vil jeg si at det er forholdet til de ansatte: Å ha en jobb som kan påvirke så mange menneskers hverdag er veldig spennende. Drivkraften er at vi skal lykkes med å levere de beste prosjektene i bransjen gjennom tett samspill med alle involverte parter, og vi skal tjene penger. Det er skikkelig gøy når man får til det. Veidekke Bygg er markedsledende i sentrale deler av landet, men i angrepsposisjon andre steder. Det kommer til å bli viktig å vinne tilbake vår posisjon der vi har tapt markedsandeler. Og samlet sett ekspandere og øke inntjeningen.

– Men det er også viktig for en så stor aktør som dere at det skjer nye ting i bransjen for tiden?

– Avgjort. Veidekke skal alltid være en aktør å regne med i byggebransjen. Derfor er nytenkning, tilpasning og kontinuerlig utvikling helt avgjørende.

Ønsket utvikling

– Hva vil du si om den nye byggebransjen, som vil bestå av stadig større enheter, og helt andre kontrakter enn man har hatt tidligere?

– For oss i Veidekke er dette en ønsket utvikling. Konkurransen både fra utenlandske og norske aktører kommer til å bli tøffere i årene som kommer, og derfor er det viktig at vi er offensive fremover og PÅ ballen. Vårt erklærte mål er at vi skal være med på å styre utviklingen og påvirke den slik at vi vil ha livskraftige og solide norske aktører innenfor byggebransjen også i fremtiden.

– For å kunne være det, må man altså være stor?

– Byggebransjen har alltid bestått av en rekke mindre, noen større og noen få store aktører. Slik tror jeg det skal være i fremtiden også. I Veidekke ønsker vi at det skal være en fair konkurranse som bygger på et organisert og seriøst arbeidsliv, med flest mulig fast ansatte og med en nasjonal strategi om å beholde kompetansen i landet. Får vi til dette, tror jeg vi kan se fram mot mange flere spennende og hyggelige år som aktør i byggebransjen, sier den nye konserndirektøren i Veidekke Bygg Norge til slutt.

                                                                              
      

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen