Nytt nasjonalt senter for bærekraftig urbanisering

Nytt nasjonalt senter for bærekraftig urbanisering

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er i ferd med å etablere et nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling der kommuner og arkitekter kan henvende seg for råd og veiledning innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

  • Byutvikling
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi har fått god respons på dette prosjektet, og har store forventninger til oppstarten, sier prosjektleder Alf Waage i NAL.

Formålet til det nye nasjonale senteret for bærekraftig by- og tettstedsutvikling er å være et kompetansesenter og verktøy i utviklingen av bærekraftige tettsteder og byer, hvor folk vil trives. Det nye senteret er bevilget med to millioner over årets statsbudsjett og skal driftes av NAL. Senteret blir åpnet høsten 2016, med full drift ved årsskiftet 2016/2017.

– Dette er virkelig en gledelig nyhet. Senteret skal være et verktøy for å bygge bærekraftige tettsteder og byer hvor folk vil trives. Det skal være et kompetansesenter hvor kommuner og arkitekter kan henvende seg for faglige råd og veiledning. Jeg heier på Norges byer og tettsteder. De er nøkkelen i det grønne skiftet, sier president i NAL, Alexandria Algard.

[img id="1"]

– Vi har fått god respons på prosjektet, og vi tror dette vil dekke et behov i kommunene, og på sikt styrke kompetansen innen miljø og bærekraft i kommunene, sier Waage.

Etter mange år med pilotprogram som Framtidens byer og Framtidens bygder, hvor det er bygget opp kunnskap og erfaring om god stedsutvikling, skal NAL bidra til å spre denne kunnskapen til flere byer og tettsteder i Norge. Organisasjonen mener at noen steder går utviklingen i feil retning, med et bilbasert samfunn og god tilgjengelighet. De fleste boligene og arbeidsplassene bygges derfor utenfor sentrum, og nye butikker etableres som store bokser langs innfartsårene.

Kommunene har de senere tiårene inntatt en relativt tilbaketrukket rolle og overlater mye av planleggingen til private utbyggere. Det er derfor behov for å redefinere kommunens rolle i byutviklingen. Kommunen må bli en aktør på langt flere områder enn i dag om man skal lykkes. Dette krever endringer i så vel tankemønster som handlingsmønster, og kommer ikke av seg selv. Senteret skal være en aktiv pådriver for å få til dette.

Flere av kommunene og forbildeprosjektene som har deltatt i de tidligere pilotprogrammene vil danne en grunnstamme, og være en kilde til kunnskap og erfaring i det nye senteret. I tillegg vil senteret dra veksler på det kunnskapsnettverket som er bygget opp gjennom flere år. Våren 2016 vil bli brukt til å planlegge driften, inngå samarbeid med ulike aktører og samordne kunnskapsmiljøene.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen