Nytt regjeringskvartal i tre
(Foto: Team Urbis / Statsbygg)

Nytt regjeringskvartal i tre

Tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Det ble besluttet av et flertall på Stortinget at regjeringskvartalet skal bygges med tre.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En samlet kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ber regjeringen «legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet», heter det i innstillingen som ble fremmet tirsdag.

Vedtaket

I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at bygging av regjeringskvartalet skal bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører i tråd med målene for Nasjonalt program for leverandørutvikling.

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, med strenge sikkerhetskrav, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn.

 
III

Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet. I beregningene av miljøeffekt skal både råvareuttak, produksjon, transport og byggefase trekkes inn.

 
IV

Stortinget ber regjeringen på egnet måte informere Stortinget om hva målet: «Klimagassutslippet skal være vesentlig lavere enn utslippene i et referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå» innebærer for regjeringskvartalet og fremme forslag til tallfesting av mål for klimagassreduksjon for prosjektet.

 
V

Stortinget ber regjeringen legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god norsk byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

Legges særskilt vekt på grønne materialer

Komiteen har blitt advart mot  å bruke tre i det nye regjeringskvartalet fra betongprodusentene og fageksperter. Det kommer frem i innstillingen at komiteen mener at miljøhensyn og mulighetene for norsk treindustri veier tyngre:

– Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet. I beregningene av miljøeffekt skal både råvareuttak, produksjon, transport og byggefase trekkes inn, skriver komiteen.

Til toppen