Nytt samarbeid gir "alt" innen BIM og åpenBIM

Nytt samarbeid gir "alt" innen BIM og åpenBIM

Søsterselskapene NTI CADcenter og NTI FM Systems er utnevnt som eneste forhandler for Catenda i Norden. Dette gir byggenæringen alt de behøver av kompetanse og verktøy for å lykkes med å digitalisere byggeprosjekter fra planlegging, prosjektering og bygging, til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Søsterselskapene NTI CADcenter og NTI FM Systems er utnevnt som Nordens eneste forhandler av Catendas Bimsync-løsning. Det gir arkitekter, ingeniører, eiendomsbesittere, driftsansvarlige - de som skal lykkes med BIM og åpenBIM - en "one stop shop" av kunnskap og verktøy for å digitalisere byggeprosjektene. Løsningen er like relevant fra arkitekten skal få de første tankene ned på skjermen, til bygget skal rehabiliteres 40 år etter.

[img id="1"]

- Vår løsning gir stor verdi til de som skal lykkes med BIM og åpenBIM. Avtalen gir våre kunder tilgang til en svært kompetent partner. NTI CADcenter har troverdighet og gode relasjoner til byggenæringen i hele Norden, sier Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda.

Han poengterer at felles kompetanse er rettesnoren som skal gi trygghet til de som skal lykkes med sine digitaliseringsprosjekter.

Catenda tilbyr en skybasert programvare som fungerer som en samhandlingsplattform for BIM og åpenBIM. Det er enkelt å løfte digitale modeller inn i verktøyet, og dette kan brukes av alle interessenter rundt et bygg, fra planlegging, prosjektering og bygging, til å sikre den mest optimale driften gjennom byggets levetid. Det blir som et digitalt arkiv med alle detaljer for bygget, tilgjengelig for alle på en brukervennlig og visuell måte.

- Vårt mål er å bidra til at byggenæringen henter ut milliardgevinster med en digital omlegging. Til dette kreves kompetente rådgivere som hjelper kundene i gang og veileder markedet på en trygg og kyndig måte. Med NTI-systemet har vi funnet en partner gir oss mye større muskler og langt flere hjerner i det nordiske markedet. Vi har en felles forståelse av at kunnskapsutveksling er avgjørende, og synes det er gøy at vi sammen dekker kundenes komplette behov for BIM og åpenBIM, sier Bell.

[img id="2"]

Leder for NTI CADcenter og NTI FMSystems, Halvor Jensen, deler synet på at kompetanse og kunnskapsdeling er de viktigste premissene for at bransjen skal lykkes med digitalisering.

- I samspann forenkler og effektiviserer vi verdikjedene for de som eier og forvalter byggmasse. Ved at vi har inngående kjennskap til utfordringene til de som eier, bygger og drifter eiendom, er det enklere å sette sammen helhetstilnærmingen som gjør det raskt og enkelt å hente ut digitaliseringsgevinster, sier Jensen.

Jensen fremhever at større samarbeid er lavest hengende frukt når bransjen skal fjerne kimen til mange kostbare feil.

- Summen av vårt tilbud gir alle involverte innsikt og kontroll gjennom hele byggeprosessen. Endringer visualiseres umiddelbart, og komplekse saker blir enkle å forstå når de kommer som tredimensjonale modeller på et nettbrett. Driftsansvarlig kan bli inngående kjent med bygget før første spade er satt i jorden, sier Jensen.

Til FDVU kan man bruke Catendas løsning til å raskt integrere digitale modeller inn i eiendomsforvaltningssystemet (FM-programvaren). Dermed har man detaljoversikt ned til minste skrue på hele bygget, gjennom hele dets levetid.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen