​Nytt tett tak på Grindbakken skole

​Nytt tett tak på Grindbakken skole

Denne uka feiret alle arbeiderne på Grindbakken skole i Oslo at det splitter nye taket på den oppussede skolen endelig er tett.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjektleder i Undervisningsbygg, Thomas Dahl inviterte hele skolen til fest med pølser og boller.

På Grindbakken skole etablerers det nytt ventilasjonsanlegg i hovedbygningen og i gymbygget. I gymbygget skal også garderobene oppgraderes, mens hovedbygget får nytt tak, ny heis og teknisk rom. I tillegg skal skolen få ny solavskjerming, oppgradert IKT-system. Byggearbeidene startet sommeren 2015 og er planlagt ferdig til skolestart høsten 2016.

Byggeleder Arne Egge i Thorvaldsen er kjempefornøyd med rehabiliteringsprosjektet, og sier alt går etter planen. I utgangspunktet skulle det nye tekniske rommet være synlig, men av hensyn til alle rundt ble det besluttet nedgravd under bakken. Han forteller at det er en løsning alle er svært tilfreds med.

Skolen, som ble bygget i 1982 får til ferdigstillelse neste år en god oppgradering. Taket skal tåle snømengde på hele 550 kilo per kvadratmeter. Rehabiliteringen har en kostnadsramme på 92 millioner kroner.

Til toppen